Is die blokkade niet bijna afgelopen?

Nee, de blokkade is jammer genoeg nog niet afgelopen. Integendeel, toen Obama aan de macht kwam, werd zijn eerste ambtsperiode gekenmerkt door een verstrakking van de economische, financiële en commerciële blokkade.  Op 1 november 2018 stemde de Algemene Vergadering (AV) van de Verenigde Naties voor de 27ekeer over de Cubaanse resolutie voor de opheffing van de VS-blokkade.  189 landen stemden voor, 2 landen (VS, Israël) stemden tegen, geen enkel land onthield zich. Ondanks deze 27ste veroordeling op rij – de laatste tien jaren steeds zo goed als unaniem – blijft de VS-regering de langste blokkade uit de geschiedenis, compleet tegen elke internationale wetgeving en tegen de jaarlijks herhaalde wil van de hele wereld in, handhaven. Hoopvol nieuws is wel dat ze steeds minder wordt gesteund door de publieke opinie binnen de VS. In 2012 betaalde de Bank ING de grootste boete ooit voor het overtreden van de VS-blokkade tegen Cuba, nl. een boete van 619 miljoen dollar en in 2016 voel Fortis-Baripas die ‘eer’ te beurt met een boet in dezelfde grootteorde.

Na het bezoek van Obama in maart 2016 – dat mogelijk werd gemaakt door het uitwisselen van de Cuban Five tegen een aantal VS-spionnen die in Cuba gevangen zaten- werden voorzichtige handelsmogelijkheden  gecreëerd  die zorgden voor economische groei en werkgelegenheid in beide landen. Het toerisme van VS-burgers aan het eiland nam ook snel een hoge vlucht. Erg tijdelijk helaas want met Trump werd de voorzichtige dooi abrupt afgebroken.

Trump knoopte aan bij de ultrarechts en draaide de klok terug met zijn speech van 16 juni 2016. Het gaat over verdere inperking van financiële transacties en van uitwisselings- solidariteits- en educatieve reizen. Ook de bewegingsvrijheid van Cubaanse functionarissen wordt ingekrompen en de definitie van ‘ongewenste regeringsafgevaardigden’ uitgebreid.

Het is voortaan voor VS-burgers verboden handel te drijven met meer dan 180 Cubaans entiteiten die op een lange lijst voorkomen en alle nog toegestane reizen moeten georganiseerd worden door organisaties die onder VS-jurisdictie vallen. Het wordt die reisorganisaties verboden rechtstreekse betalingen te doen aan meer dan 100 hotels, jachthavens en winkels. Individuele niet academische educatieve reizen worden opnieuw verboden en groepsreizigers moeten steeds begeleid worden door een VS-gids.

De restricties doorkruisen de groeiende interesse van verschillende economische, commerciële een academische sectoren in de VS om de banden met het eiland te versterken. Ze zijn ook manifest tegen de wil van een meerderheid van VS-burgers die de totale opheffing van de blokkade willen. De organisatie.’Engage Cuba’ betreurt dat de maatregelen verhinderen dat de private sector in Cuba vanuit de VS gesteund wordt, wat Trump nochtans voorstelde in zijn beruchte 16 juni toespraak. De bijkomende blokkademaatregelen zullen bovendien ook in de VS voor miljoenen misgelopen dollars uit handel zorgen en duizenden jobs, zei Williams, de woordvoerder van de groep. 

Hun berekeningen wijzen op een verlies van 1.6 miljard dollar en 12.295 jobs gedurende het mandaat van Trump. Vooral de plattelandsregio’s in de VS zullen onder verdere reis- en handlesbeperkingen lijden, want ze zijn meer afhankelijk van agro business, en maritieme activiteiten. Vooral de zuidelijkste staten: Florida, Louisiana, Texas, Alabama, Georgia en Mississippi, daar waar Trump de meeste electorale steun heeft. De schade voor de VS-landbouwers bedraagt 5,9 miljard dollar per jaar door gederfde exportinkomsten

Ook senator Patrick Leahy bekritiseerde de nieuwe maatregelen. Ze doen hem denken aan de koude oorlogstijden. “Dergelijke maatregelen kan je verwachten van een paranoïd totalitair regime, niet van een democratie als de onze”. Hij had het verder over hypocriete ideologen van het Witte Huis die pestmaatregelen uitvaardigen die er ver over zijn. Cuba vormt voor ons niet de minste bedreiging. De maatregelen zullen nieuwe ondernemers en het Cubaans volk nodeloos treffen, besloot Leahy.

Voor meer informatie over de blokkade, klik hier.

Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Restez informé. Abonnez-vous à notre newsletter.