De Landloze Arbeidersbeweging (MST)

De Landloze Arbeidersbeweging (MST) is georganiseerd in 24 staten in alle vijf de regio’s van Brazilië. In totaal zijn er ongeveer 450.000 families die het land hebben veroverd door de strijd en organisatie van landarbeiders.

De Landloze Arbeidersbeweging (MST) is een massale, autonome sociale beweging die ernaar streeft om landarbeiders en de samenleving te verenigen en te organiseren om Agrarische Hervorming en een Volksproject voor Brazilië te bereiken.

Zelfs nadat ze zich gevestigd hebben, blijven deze families georganiseerd in de MST, omdat het winnen van land slechts de eerste stap is op weg naar Agrarische Hervorming.

Foto: MST – José Lutzenberger Agroforestry Gemeenschap, in Antonina (PR) – Sinds de bezetting heeft de gemeenschap verschillende bomen geplant die de biodiversiteit en de bodem hebben hersteld, de vegetatie hebben hersteld, de loop van de rivier hebben genaturaliseerd, de bronnen hebben beschermd en voor productie hebben gezorgd in een agrobosbouwsysteem.

De grote landgoederen die onteigend zijn voor nederzettingen hebben meestal weinig verbeteringen en weinig infrastructuur, zoals sanitaire voorzieningen, elektriciteit, toegang tot cultuur en vrije tijd. Daarom blijven de gevestigde families zich organiseren en nieuwe gevechten voeren om deze basisrechten te winnen.

Met deze nationale dimensie organiseren de gevestigde en ingekampte families zich in een participatieve en democratische structuur om beslissingen te nemen binnen het MST. In de nederzettingen en kampementen organiseren de families zich in groepen die de behoeften van elk gebied bespreken. In deze centra worden de coördinatoren van de nederzetting of het kamp gekozen. Dezelfde structuur wordt herhaald op regionaal, staats- en nationaal niveau. Een belangrijk aspect is dat de besluitvormingsorganen gericht zijn op de participatie van vrouwen, altijd met twee coördinatoren, een man en een vrouw. En in de vergaderingen van de kampen en nederzettingen heeft iedereen stemrecht: volwassenen, jongeren, mannen en vrouwen.

Dit gebeurt ook op nationaal niveau. De grootste besluitvormingsruimte van het MST zijn de Nationale Congressen, die gemiddeld om de vijf jaar plaatsvinden. Naast de congressen houdt het MST om de twee jaar zijn nationale vergadering, waar de op het congres besproken definities worden geëvalueerd en bijgewerkt.

MST’s Terra Vista nederzetting (Bahia, 06 maart 1998) Foto: MST Archief


Om specifieke taken uit te voeren, organiseren de families zich ook in sectoren, die van lokaal tot nationaal niveau georganiseerd zijn, volgens de noden en behoeften van elke nederzetting, kamp of staat.

Tijdens het 5e MST Congres, heeft Fidel Castro een brief naar de beweging verstuurd. Hieronder staat de volledige brief:

Kameraden van de Landloze Arbeidersbeweging,

Met oprechte gevoelens van solidariteit stuur ik jullie een broederlijke groet ter gelegenheid van jullie 5e Congres. Het is een genoegen om deze boodschap aan jullie te sturen, die de oprechte uitdrukking zijn van de rechtvaardige strijd voor een betere wereld, zonder uitsluiting of uitbuiting.

De Landloze Arbeidersbeweging is een van de meest prominente en strijdlustige sociale bewegingen die strijden voor deze betere wereld. Het is ook een van de meest georganiseerde in haar acties en diepgaand in haar opvattingen, als integraal onderdeel van een stijl van werken waarin collectieve discussie en soberheid belangrijke kenmerken zijn.

Van de Landloze Arbeidersbeweging hebben we solidariteit en aanmoediging gekregen in onze lange en harde strijd tegen het machtigste rijk dat ooit heeft bestaan en om een samenleving van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid op te bouwen.

Ik kijk met belangstelling naar het project om, in samenwerking met La Via Campesina, een Latijns-Amerikaanse school voor agroecologie op te richten om elk half jaar 250 jonge boeren op te leiden tot ecologische landbouwkundigen. Het is een uitstekend project waarvan de Latijns-Amerikaanse en Caribische landbouw zullen profiteren.

Voor mij is het ook een bron van vreugde om te weten dat jullie al 20 jonge Braziliaanse artsen hebben die uit de gelederen van de Landloze Arbeidersbeweging zijn gekomen en zijn afgestudeerd aan de Latijns-Amerikaanse School voor Geneeskunde, dat er daar nog eens 80 studeren en dat er dit jaar nog eens 40 aan hun studie zullen beginnen, terwijl het alfabetiseringsprogramma voor volwassenen op het platteland bij jullie vordert, met behulp van de methode die in Cuba is ontwikkeld en graag aan de Landloze Arbeidersbeweging is gegeven, “Yo sí puedo”, in het Nederlands, “Ja, ik kan het”.

Cuba’s solidariteit met sociale projecten met een hoog menselijk gehalte zoals deze zal niet ontbreken. Ik wens jullie succes in jullie 5e Congres.

Fidel Castro Ruz

Bron: https://mst.org.br

Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Restez informé. Abonnez-vous à notre newsletter.