Cuba pleit voor vrede op BRICS-bijeenkomst

Door Alejandra Garcia op 11 juni 2024, vanuit Havana

Cuba’s minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez Parrilla arriveerde maandag in de Russische Federatie aan het hoofd van de delegatie die de BRICS ministeriële bijeenkomst bijwoont. De Cubaanse functionaris arriveerde in Moskou met een boodschap van vrede en het gemeenschappelijke doel van zijn land met de lidstaten van de groep (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Ethiopië en Iran) om het multilateralisme te verdedigen en respect te tonen voor diversiteit.

“De wereld heeft dringend behoefte aan een nieuwe beschaafde samenleving waarin solidariteit, samenwerking en integratie tussen staten de boventoon voeren. De BRICS-landen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze historische claim van het Zuiden, vooral op weg naar de noodzakelijke hervorming van het huidige internationale financiële systeem, dat zeer onrechtvaardig, ondemocratisch, speculatief en uitsluitingbevorderend is”, zei de diplomatieke leider tijdens zijn toespraak op de bijeenkomst.

Namens de Caribische natie steunde Rodriguez de oproep van BRICS om een einde te maken aan de genocide in Palestina en de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk uit te oefenen, waaronder een eigen staat op de grenzen van vóór 1967 met de hoofdstad in Oost-Jeruzalem en de terugkeer van vluchtelingen.

Ook riep hij op tot het stopzetten van unilaterale dwangmaatregelen tegen Rusland en NAVO-acties om het conflict aan te wakkeren en veroordeelde hij het vijandige beleid van de Verenigde Staten ten aanzien van Cuba. Hij sprak ook zijn dank uit voor de permanente steun en solidariteit van de aanwezige landen en de hele internationale gemeenschap tegen de economische, commerciële en financiële blokkade van de VS tegen het eiland.

“Wij zijn een kleine ontwikkelingsstaat die zich al meer dan 60 jaar verzet tegen een felle economische, commerciële en financiële blokkade, die de laatste jaren is toegenomen tot ongekende niveaus, en die zeer negatieve gevolgen heeft voor elke sector van de Cubaanse samenleving en humanitaire schade en tekorten en lijden veroorzaakt voor ons nobele volk, dat zijn dromen van vrede, sociale rechtvaardigheid en ontwikkeling niet opgeeft,” herinnerde Rodriguez zich.

In dat streven van het Cubaanse volk is de steun van de BRICS-landen en vele andere landen van de wereld cruciaal geweest. Daarom herhaalde de Cubaanse hoge ambtenaar sinds de ministeriële bijeenkomst in Moskou Cuba’s vastberadenheid om alle mogelijke manieren voor een nauwere relatie met de BRICS-landen te evalueren.

“We blijven zoeken naar wederzijdse voordelen, waaronder de mogelijkheid om een geassocieerde staat van de Groep te worden,” bevestigde de minister.

Cuba is momenteel betrokken bij initiatieven die worden gepromoot door lidstaten van de Groep, zoals China’s Belt and Road-initiatief en projecten van de Euraziatische Economische Unie, waaraan Cuba deelneemt als waarnemend lid.”Cuba is bereid om zijn bescheiden ervaringen en resultaten op het gebied van de medische, farmaceutische en biofarmaceutische industrie, gezondheid, onderwijs, wetenschap en andere sectoren te delen met de BRICS-landen – merkte Bruno op – ten voordele van onze volkeren en al die van het Zuiden.”De BRICS vertegenwoordigen meer dan 45% van de wereldbevolking en een derde van het BBP van de planeet, een belangrijke speler in de mondiale geopolitiek en een hoop voor de landen van het Zuiden bij de opbouw van een eerlijkere, rechtvaardigere en duurzame multilaterale internationale orde.

“Verenigd zijn is de enige manier om egoïsme en individualisme te bestrijden en een leven van solidariteit, broederschap en respect te bevorderen waarin niemand wordt achtergelaten,” besloot Bruno Rodriguez.

Bron: Resumen Latinoamericano Engels

Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Restez informé. Abonnez-vous à notre newsletter.