Opinie

  • Venezuela redden

    Sinds Hugo Chavez tot president werd verkozen heeft de vijandigheid van het Noordamerikaanse imperialisme tegen de bolivariaanse revolutie permanent en onder diverse vormen geheerst. Naargelang het door Chavez gestimuleerde proces van sociale transformaties vooruitging, en daarbij altijd de grondwettelijke normen…

    Lees meer: Venezuela redden