EU parlement miskent zelfbeschikkingsrecht van de Cubanen

Vandaag, 12 juli lagen in het EU -parlement 2 moties voor over de samenwerking met Cuba. Spaans rechts vond steun bij alle rechtse fracties : EVP (CD&V), ECH (NVA) RENEW (VLD) voor een vernietigende en leugenachtige resolutie die Cuba voorstelt als een dictatuur met duizenden politieke gevangenen, waar de regeringspolitiek de bevolking verarmt. In de hele tekst komt de blokkade één keer voor: als een excuus voor de overheid om hun bevolking arm en onderdrukt te houden.

Dat deze resolutie nu wordt voorgelegd heeft alles te maken met enerzijds het positief geëvalueerde bezoek van Joseph Borrell in mei, dat plaatsvond in het kader van het samenwerkingsakkoord dat de EU in 2016 met Cuba sloot en in 2017 door het EU-parlement werd bekrachtigd. Anderzijds is er op 17 en 18 juli de top EU-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) waarbij uiteraard ook Cuba een belangrijke delegatie naar Brussel afvaardigt. Europees rechts wil er alles aan doen om Cuba te discrediteren en – in lijn met de VS-blokkade – het eiland verder te isoleren. Helaas stemden ook alle sociaal-democratische en (bijna alle: De Spaanse Ana Miranda stemde tegen) Groene Europese afgevaardigden voor deze beschamende resolutie, incl. Groen, Ecolo, Vooruit en PS!

Europees links diende een tegenresolutie in die stelt dat de rechtse resolutie kan worden gezien als een teken van gebrek aan respect bedoeld om de betrekkingen tussen de EU en de Latijns-Amerikaanse landen te schaden Ze veroordeelt de instrumentalisering van de mensenrechten voor politieke doeleinden met als doel inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Republiek Cuba door verschillende politieke krachten in de EU en binnen het Europees Parlement. Ze herinnert aan de 62 jaar oude, illegale en extraterritoriale blokkadewetten die de VS steeds strenger inzetten, en het behoud van Cuba op de lijst van terrorisme sponsorende landen die het internationale betalingsverkeer met het eiland bijna onmogelijk maakt. Het is daarom verwerpelijk om de moeilijke economische situatie van het Cubaanse volk uit te buiten om zich in binnenlandse aangelegenheden te mengen, zegt The Left. Volgens artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 1966 hebben “alle volkeren het recht op zelfbeschikking. Krachtens dat recht bepalen zij vrij hun politieke status en streven zij vrij hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na” zonder buitenlandse inmenging. De economische en sociale situatie in Cuba is kritiek door de gevolgen van de pandemie, de energiecrisis en vooral de verscherping van het sanctieregime door de VS. De tekst dringt daarom aan op meer steun voor en samenwerking met Cuba. In mei 2023 verklaarde Josep Borrell dat “ondanks alle beperkingen en beperkende maatregelen van de Amerikaanse blokkade, die de zaken er niet eenvoudiger op maakt, wij Cuba’s belangrijkste handelspartner zijn”; terwijl hij een fonds van 14 miljoen euro aankondigde om kleine ondernemingen in Cuba te helpen bevorderen, een teken van de bereidheid van de EU “om Cuba te begeleiden in zijn proces van economische en sociale hervormingen in een relatie van wederzijds respect”

Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Restez informé. Abonnez-vous à notre newsletter.