Eerste zitting van het nieuwe Cubaanse parlement

Tijdens zijn eerste zitting van de nieuwe (tiende) legislatuur (2023-2028) herverkoos het Cubaanse parlement Díaz-Canel als president (tweede en laatste mandaat). De dag van de zitting valt samen met de Dag van de Overwinning die herinnert aan de mislukte en door de CIA aangestuurde invasie in Playa Girón (de Varkensbaai) in 1961 door Cubaanse ballingen. Afgelopen woensdag kwam het nieuw verkozen parlement bijeen. 462 van de 470 afgevaardigden (van wie meer dan de helft vrouwen) waren aanwezig. De verkiezing van de president van de republiek stond vooraan op de agenda. Díaz-Canel kreeg 459 stemmen; Salvador Valdés Mesa werd met 439 stemmen tot vicepresident verkozen.

Esteban Lazo Hernández wordt de voorzitter van het parlement en van de Staatsraad. Daarin zetelen o.a. Gerardo Hernández (een van de Cuban Five en nu nationaal coördinator van de wijkcomités CDR) en Yoerky Sánchez Cuéllar, die vorig jaar te gast was op Che Presente. De Staatsraad telt 21 leden, waaronder 11 vrouwen.

Manuel Marrero Cruz werd herbevestigd in zijn functie van Eerste Minister, naast de benoeming van de overige ministers en leden van de ministerraad. De ministerraad telt zes vice-eerste-ministers (waaronder één vrouw, 21 ministers (waaronder 5 vrouwen) en nog enkele topambtenaren.

De zitting werd bijgewoond door Cubaanse burgers die zich in de afgelopen maanden hebben onderscheiden: brandweermannen (hotel Saratoga en de supertankers in Matanzas), medische wetenschapslui (coronavaccins), werkers die eigen beademingstoestellen ontwierpen,studenten en leerkrachten die hun vakanties gebruikten voor de heropbouw van scholen en huizen die door orkaan Ian waren verwoest, juristen die bij de invoering van de nieuwe wet op de gezinnen hielpen, leiders van gemeenschapsprojecten etc.

En er was ook een grote Vietnamese delegatie, met o.a. Vuong Dinh Hue de voorzitter van het Vietnamese parlement die zijn Cubaanse tegenhangers toesprak. Cuba en Vietnam hebben een lange traditie van solidariteit en vriendschap. Vietnam is vandaag de grootste investeerder in Cuba.

In zijn toespraak zei de herverkozen president onder andere: “Wij Cubanen hebben geleerd om ons niet gewonnen te geven, want wij zien elke moeilijkheid niet als een hinderpaal maar als een uitdaging.” En over de jongeren zei hij: “We moeten onze jongeren overtuigen, maar vooral bewijzen dat ze het in hun vaderland kunnen maken. Laat ze ideeën en projecten voorstellen en in de praktijk bewijzen dat ze doeltreffend aan een beter land kunnen werken.”De tiende zitting werd feestelijk afgesloten met een optreden van de kindergroep La Colmenita.

De vernieuwde ploeg staat voor de grote uitdaging om het eiland onder bijzonder moeilijke omstandigheden (blokkade, inflatie, brandstoftekorten etc.) te leiden.

Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Restez informé. Abonnez-vous à notre newsletter.