Zeespiegel rond Cuba is 6.77cm gestegen in 40 jaar

Op de Internationale Conventie van de Tropen die sinds 30 mei bezig is in Havana, maakten Cubaanse experten dit cijfer bekend.

De Conventie verenigt  400 experten uit 17 landen over het klimaatvraagstuk.

Maritza García García, directrice van het Cubaanse Agentschap voor het Leefmilieu van het ministerie van Wetenschap en Leefmilieu, legt uit dat deze stijging permanent gemonitord wordt.

Uiteraard worden in eerste instantie de laagst gelegen kustzones bedreigd. Computermodellen berekenen de te verwachten evolutie in de komende eeuw. Die dient voor de planning van nieuwe bouwprojecten. De monitoring gebeurt door een geïntegreerde werkgroep tussen verschillende diensten van de staat en wetenschappelijke entiteiten en universiteiten.
Naast de stijging van het zeewater is er ook een stijging van water- en luchttemperatuur, een vermindering van de neerslag en langere en frequentere droogtes vastgesteld.

Cubadebate