VS spannen VN voor de blokkadekar

Het VS ministerie van Buitenlandse Zaken wil op 16 oktober de zaal van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties misbruiken om een campagne tegen Cuba te lanceren met de naam "Jailed for what?".Deze actie in de zaal van ECOSOC, een hoofdorgaan van de organisatie, is bedoeld om de naam van de Verenigde Naties te misbruiken tegen een lidstaat, in strijd met de doelstellingen en beginselen van het Handvest. Het gaat om een politieke farce van de slechtste smaak, gebouwd op valse argumenten en met actoren van Cubaanse afkomst, met een duistere geschiedenis om het genocidale beleid van economische, commerciële en financiële blokkade tegen het eiland te rechtvaardigen. Dit beleid vormt het belangrijkste obstakel voor de ontwikkeling van Cuba en een flagrante schending van de mensenrechten van de Cubaanse bevolking. De VS regering zoubeter denken aan schadeloosstelling van het Cubaanse volk voor de schade veroorzaakt door de 56 jaar durende toepassing van de blokkade.

De permanente vertegenwoordiger van Cuba bij de Verenigde Naties, mevrouw Anayansi Rodríguez Camejo, heeft op 13 oktober een protestbrief gericht aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Zijne Excellentie Antonio Guterres, en aan andere hoge ambtenaren van het secretariaat, waarin zij eraan herinnert dat in de regels betreffende het gebruik van vergaderzalen duidelijk staat dat alleen evenementen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties en gerechtvaardigd worden door hun relevantie voor het werk van de organisatie zullen worden gehouden.

In de brief de ambassadeur staat verder dat de het geplande event een flagrante schending vormt van deze normen en het Handvest van de Verenigde Naties, en dat Cuba daarom aandringt op de annulering van de door de VS geplande activiteit. 

Cuba is trots op zijn staat van dienst op het gebied van de mensenrechten. De VS missen het moreel om lessen te geven, allerminst in deze kwestie. Dat land, met zijn beperkte naleving van internationale mensenrechteninstrumenten, vertoont een patroon van systematische schendingen van alle mensenrechten, met inbegrip van het gebruik van foltering, detentie en willekeurige vrijheidsberoving, zoals bij de marinebasis Guantánamo, illegaal bezet Cubaans grondgebied. Verder verwijzen we naar de moorden op Afrikaans-Amerikanen door politieagenten; de dood van onschuldige burgers door hun interventie- en bezettingstroepen; vreemdelingenhaat en onderdrukking; opsluiting van immigranten, met inbegrip van kinderen die van hun familie gescheiden worden.

Cuba veroordeelt en verwerpt deze nieuwe anti-Cubaanse actie van de regering van de Verenigde Staten met klem en hoopt dat het Secretariaat de vastgestelde normen zal handhaven, zal handelen in overeenstemming met het VN-Handvest en bijgevolg het houden van dit evenement in de faciliteiten van de Organisatie zal annuleren.