Venezuela ontkent de leugens over mensenrechten

Tijdens de 165ste zitting van de CIDH, de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten die in Montevideo plaatsvond heeft de Venezolaanse delegatie tekst en uitleg gegeven over de mensenrechtensituatie in het land van Bolívar en Chàvez.

De secretaris generaal van de Nationale Mensenrechtenraad, Larry Devoe; de viceminister van binnenlandse zaken en veiligheid, Suzany González en de vicepresidente van de commissie justitie van de Grondwetgevende Vergadering, Alejandra Díaz; de viceminister van hoger onderwijs, wetenschap en technologie, Andrés Eloy Ruíz en Venezolaanse magistraten gingen in tegen de internationale campagne tegen hun land.

Venezuela nam deel aan drie hoorzittingen. De eerste over recht op onderwijs waar de vooruitgang in basis en middelbaar onderwijs van de voorbije anderhalf jaar werden uiteengezet. “het was de ideale plaats om te tonen hoe de Bolivariaanse revolutie het principe van gratis onderwijs wist te versterken en het aantal leerlingen en studenten kon opvoeren” zei Larry Devoe. Hij stelde er o.m. het educatief project Canaima voor, bedoeld om draagbare computers ter beschikking te stellen van leerlingen uit basis en middelbaar onderwijs; ook het schoolmaaltijdenprogramma op de lagere scholen kwam aan bod.

Een tweede conferentie ging over het geweld in het land, de veiligheid van de burgers en de vrijheid van meningsuiting. Ngo’s en de regering zaten er samen. Suzany González legde de reële situatie uit en verklaarde dat , ondanks het te betreuren geweld, er vooruitgang geboekt is in het garanderen van de burgerrechten.

Bolivariaanse regering

“M.b.t. tot preventie is er het nationaal Plan voor Ontwapening dat al voor het vernietigen van 448000 vuurwapens zorgde. Daarnaast werd gewerkt aan een menselijker politieaanpak via het verbeteren van de opleiding. 159 619 inspecteurs studeerden af aan de UNES, Nationale Proefhogeschool voor Veiligheid. De hoge misdaadcijfers gaan voor het eerst naar beneden en er wordt gewerkt aan de oorzaken”

De derde vergadering behandelde de democratische instellingen. Alejandra Díaz legde uit hoe de Grondwetgevende Vergadering binnen de lijnen van de grondwet werd verkozen. “ Sinds die verkiezingen van 30 juli is de rust teruggekeerd. De Grondwetgevende vergadering werd verkozen door meer dan 8 miljoen Venezolanen, die ja hebben gezegd aan de vrede eh het leven”

Bijeenkomst met de sociale bewegingen

In de volgende dagen zal de regering contacten hebben met de Uruguayaanse sociale bewegingen om de de mensenrechtensituatie in Venezuela uit te leggen en de propaganda in de media te weerleggen. Daarnaast gaat in de CIDH het onderzoek door naar bepaalde cases en naar preventieve maatregelen.

 

Albaciudad