Venezolaanse ambassadrice in België : ‘De oppositie spreekt via het geweld’

De ambassadrice voor België en de EU antwoordde op 02/08 in de studio van RTBF-radio op de vragen van Robin Cornet in zijn programma ‘Matin Première’ Intussen roept de oppositie alweer op tot gewelddadige betogingen.Venezuela lijkt wel op de rand van een burgeroorlog te balanceren. De dodentol blijft oplopen tot nu al 120 sinds vier maanden. Gewelddadige betogers eisen het vertrek van Maduro.

Claudia Salerno Caldera, betreurt deze doden zeer maar legt de hoofdverantwoordelijkheid bij de ‘gewelddadige betogingen van de oppositie’. Dat is hun geëigende manier om zich tegen de gevestigde orde te keren (..) Het is Leopoldo Lopez die op dit geweld heeft aangestuurd”

Ze geeft anderzijds toe dat excessen van de ordetroepen verantwoordelijk zijn voor 11 doden. “Daarom werden 39 politiemensen gearresteerd om voor de rechter te verschijnen voor die daden”

Gisteren werden Leopoldo Lopez en de burgemeester van Caracas: Antonio Ledezma gearresteerd.

“Zij waren reeds veroordeeld voor het openlijk aanzetten tot geweld vroeger, waren tot voor kort hun straf in de gevangenis aan het uitzitten en hebben nu duidelijk de voorwaarden voor hun recent toegestaan huisarrest overschreden. Zo riep Lopez enige dagen terug de militairen openlijk op om tegen de president in opstand te komen.

Lopez wordt door de VS opgevoerd als een politiek gevangen maar Salerno wijst er op dat hij zelf heeft toegegeven recent een gesprek te hebben gehad met de vicepresident van de VS, Mike Pence, om hem te vragen te interveniëren in Venezuela.” In gelijk welk ander land staan daar strengere straffen op dan bij ons.”

“Deze oproepen tot geweld hebben onmiddellijk zware gevolgen. Zo kenden we in Venezuela de eerste gevallen van haatmisdrijven. 23 mensen werden levend verbrand omdat ze door oppositierelschoppers werden geïdentificeerd als Chavisten. Lopez ligt aan de basis daarvan”

De verkiezing voor een grondwetgevende vergadering die Chavez uitschreed werd voorafgegaan door een referendum erover. Maduro schreef die verkiezing meteen uit.

De ambassadrice legt uit dat Chavez met een grondwettelijk kader zat dat het concept van een constituante niet bevatte, hij schreef dus een referendum uit voor een grondwetswijziging. De huidige grondwet voorziet die mogelijkheid wel, en President Maduro heeft -perfect volgens de huidig geldende grondwet- van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

De president wil helemaal niet alles veranderen of de huidige grondwet volledig van tafel schuiven zoals de oppositie blijft beweren. Maduro heeft nu al de presidentiële macht, het is niet mogelijk daar nog iets aan toe te voegen. Er zijn negen hoofstukken geopend voor herziening, o.a. m.b.t. de strijd tegen de klimaatverandering, dar komt helemaal niet in de berichtgeving voor. Alle voorstellen die de constituante zal uitwerken moeten trouwens in een referendum worden bekrachtigd voor ze in de grondwet kunnen worden opgenomen.”

De oppositie blijft na de verkiezingen wel verder agiteren en het land blijft erg verdeeld.

“We ontkennen helemaal niet dat er economische en sociale problemen zijn, maar die kunnen enkel in dialoog worden opgelost. 100 jaar en 70 jaar geleden werden op het Europese continent conflicten ook met de wapens en ten koste van veel mensenlevens opgelost. Vandaag is er een stabiel democratisch systeem om meningsverschillen uit te discussiëren en tot oplossingen te komen. We hopen dat dit bij ons ook kan”

“ De grondwetgevende vergadering geeft net ruimte voor deze dialoog. Daarin werden de vertegenwoordigers van de civiele samenleving verkozen om de grondwet te verbeteren”

Over de cijfers van opkomst zegt Salerno dat het niet Reuters is dat de verkiezingen moet evalueren. Er bestaat in ons land een onafhankelijk electorale raad die al vele verkiezingen in goede banen wist te leiden. We werken met een sterk geautomatiseerde zeer transparante procedures. Ze kunnen perfect gecontroleerd worden. Een opkomst van 41% in deze omstandigheden betekent een groot succes.

“Er waren verschillende internationale waarnemers van overal, zelfs Europese, waaronder één Spaans parlementslid”

Kijk hier naar de video (Frans)