Uitdaging voor het nieuwe schooljaar: De kwaliteit van het onderwijs

Ong. 2 milj. kinderen en jongeren keerden enthousiast naar de klas terug op maandag 5 september. De prioriteit voor het ministerie van onderwijs is hen voldoende leerkrachten en een goede onderwijskwaliteit te bieden.

Met dat doel riep het ministerie zelfs leerkrachten met pensioen terug en zette ze universitairen en zelfs studenten in. Tegelijk wordt in permanente vorming voorzien van alle onderwijzend personeel.

Ena Elsa Velasquez, de onderwijsminister onderlijnde dat de opvoeding rond waarden en houding ook buiten de schoolmuren moet  gebeuren. De leerkrachten worden daarom gevraagd te investeren in de relaties met de ouders en andere maatschappelijk actoren.  Er wordt ook gewerkt vanaf de kinderleeftijd aan het stimuleren van een attitude gericht op studie en onderzoek.

Er werden bij de eerste schooldag een hele reeks initiatieven genomen om het onderwijssysteem verder te perfectioneren, een systeem dat al meermaals internationaal geroemd werd. Zo werd een toelatingsexamen georganiseerd voor het middelbaar onderwijs in de exacte wetenschappen, om zo het doel van deze gespecialiseerde scholen: toekomstige onderzoekers vormen, beter te realiseren.

Er werden ook volledig nieuwe fysica en chemie labo's geïnstalleerd in verschillende middelbare scholen en zoals elk jaar werd aan lagere en middelbare scholieren gratis schoolmateriaal verschaft.

Er worden tijd noch middelen bespaard om de kwaliteit verder te verbeteren. Het engagement van Cuba om de toekomstige generaties goed onderwijs en opvoeding mee te geven blijft verdergaan. Het is de toekomst van het land die op het spel staat.

RHC