Solidariteitsverklaring tegenover manoeuvre in het Europees parlement: vóór Cuba, maar tegen inmenging

Vanuit Brussel betuigen wij onze solidariteit aan het Cubaanse volk. Wij verwerpen het nieuwe manoeuvre van sommige Europese parlementariërs tegen ons geliefde eiland. Intussen vragen wij als Belgische burgers ons af of er niet al genoeg problemen zijn in Europa om ons parlement zijn tijd te laten verdoen met een soeverein land aan te vallen, dat een sociaal ontwikkelingsmodel heeft dat ons bijzonder inspireert.

1. Cuba is een land dat al meer dan 60 jaar slachtoffer is van een internationale blokkade, die de Verenigde Naties overigens afkeuren. Deze misdadige aanval weegt vreselijk op de economie en is nog verergerd door de vervolging van elk bedrijf dat banden heeft met Cuba.

2. Trump heeft aanvullende maatregelen genomen die de gevolgen van de gezondheidscrisis nog verergeren, door bijvoorbeeld zowel de aankoop te verhinderen van ademhalingsapparatuur als van grondstoffen om geneesmiddelen of laboratoriumcomponenten te kunnen fabriceren. Deze immorele houding staat in schril contrast met het feit dat Cuba haar medische brigade naar 56 landen heeft gestuurd en zo dus vele levens heeft kunnen redden. Door zijn expertise heeft Cuba maar een cumulatief sterftecijfer van 60 sterfgevallen per miljoen inwoners. Het behoort daarmee tot de landen die het minst getroffen zijn door de pandemie (The Guardian 4 mei 2021). Cuba is eveneens het kleinste land dat in staat is om Covid-19-vaccins te produceren.

3. Wij streven naar een wereld waarin de Verenigde Staten en de Europese Unie het internationaal recht eerbiedigen. We willen eveneens een einde maken aan de vijandigheid en destabilisatie van landen die een ander ontwikkelingsmodel hanteren. Wij beelden ons in dat het gezond verstand en het fatsoen de bovenhand zullen krijgen, zodat er internationale betrekkingen tot stand kunnen komen in een klimaat van samenwerking en vreedzame regeling van geschillen.

4. Het Europees Parlement kan van deze gelegenheid gebruik maken om ons aangenaam te verrassen. Het kan ons bovendien troost bieden in de hoop dat een andere wereld mogelijk is en dat daarbij de politieke afhankelijkheid van de Verenigde Staten wordt doorbroken. Voor de Europese Unie is het nooit te laat om de politieke maturiteit te bereiken, zodat haar eigen belangen en niet die van Amerikaanse bedrijven worden verdedigd.

Wij huldigen de Cubaanse regering en de Cubanen omdat hun humanistische voorbeeld vele mensen in de wereld inspireert.

Ondertekend door: Cubanismo.be, intal America Latina, Coordindora Latino americana, ARLAC