Raul Castro begroet 60 jaar socialistische revolutie in Cuba

De leider van de Cubaanse communistische partij Raul Castro begroette 60 jaar revolutionaire overwinning op Nieuwjaarsdag en waarschuwde de VS dat pogingen om het eiland te verpletteren gedoemd zijn te mislukken."Wij zijn een heel volk dat onze revolutie verdedigt," verklaarde hij. "We worden niet geïntimideerd door de taal van geweld of bedreigingen.

Castro erkende dat het "imperialistische cordon rond Venezuela, Nicaragua en ons land" wordt gesloten met "imperialistische krachten die bereid zijn het internationaal recht te negeren, de regels van de internationale handel te overtreden en op agressieve wijze extraterritoriale maatregelen en wetten tegen de soevereiniteit van andere staten toe te passen".

Maar ondanks dat "voelen wij ons gelukkig en zelfverzekerd wanneer wij met eigen ogen zien dat de nieuwe generaties doorgaan met het opbouwen van het socialisme, de enige garantie voor onze nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit. De grootste les die revolutionairen en progressieve bewegingen kunnen trekken uit de resultaten die we bereikten, is dat we de eenheid met het volk nooit mogen vergeten en dat we nooit mogen ophouden met het steunen van de allerarmsten".

Hij citeerde de woorden van zijn broer Fidel 60 jaar geleden: " De Tirannie is omvergeworpen. De vreugde is immens. En toch moet er nog veel worden gedaan".

Hij veroordeelde de opkomst van rechts in Latijns-Amerika: de staatsgreep in Honduras en de "parlementaire en gerechtelijke staatsgreep" die de voormalige Braziliaanse president Dilma Rousseff weg zette en de voormalige president van de Arbeiderspartij Luiz Inacio Lula da Silva belette zich kandidaat te stellen voor de recente Braziliaanse verkiezingen, "en hem zo een zekere overwinning te ontzegde".

Hij eiste vrijheid voor Lula, een einde aan de gerechtelijke vervolging van de voormalige Argentijnse president Cristina Kirchner en beloofde dat "niets ons zal doen afzien van onze solidariteit met de Bolivariaanse Republiek Venezuela. De agressie tegen onze zusterrepubliek moet ophouden".

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel verwelkomde "de zonsopgang op de zestigste verjaardag van de revolutie, ja aan de viering, ja aan de vreugde, ja aan de onvermoeibare verdediging van alles wat we samen hebben bereikt en opgebouwd".

Er kwamen ook groeten uit de hele wereld: van de Boliviaanse president Evo Morales: "Met de triomf van de Cubaanse revolutie werd het licht van hoop en onoverwinnelijke wil geboren voor de bevrijding van de volkeren", terwijl de Chinese president Xi Jinping het Cubaanse volk prees voor "de grote verworvenheden van de socialistische opbouw".

Morning Star