Provinciebestuur van Havana stelt orde op zaken in de paladares

Iedereen die Havana bezoekt kent ze wel, de "paladares" of privérestaurants waar je lekker kunt eten terwijl een orkestje voor sfeer zorgt. Havana wil succesvolle privézaken, maar die de wet naleven. Een tijdelijke opschorting van de vergunningen, overleg en controles moeten een aantal mistoestanden uit de weg ruimen.

Isabel Hamze, waarnemend vicevoorzitster van het provinciebestuur van Havana, kondigde aan dat er werd beslist om vanaf september de uitreiking van nieuwe vergunningen voor het openen van restaurants (paladares) door zelfstandigen tijdelijk op te schorten.

Mistoestanden

Sinds februari is er een breed overleg aan de gang met 129 zaakvoerders. Tijdens controles werden verschillende inbreuken vastgesteld: het niet naleven van de sluitingsuren (3 uur 's ochtends), geluidsoverlast, gebrek aan parkeerruimtes, zwartwerk, prostitutie en drughandel, belastingontduiking, witwasoperaties, handel in smokkelwaar, gebruik van gestolen of illegaal gekochte goederen, fraude bij de aankoop van gebouwen en inbreuken op de stedenbouwkundige voorschriften.

Buitenlandse media waren er als de kippen bij om te zeggen dat "de jacht op de privébedrijven" was geopend.

Nochtans gaat het hier enkel en alleen om de wet te doen naleven en de rechten van de werknemers en inwoners te vrijwaren.

Zo kan het niet door de beugel dat werknemers zonder arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld of dat er kapitaal van twijfelachtige afkomst wordt geïnvesteerd (witwassen). Artiesten moeten via hun agentschap worden geboekt, en men wil evenmin tolereren dat restaurants of bars oorden van prostitutie en drughandel worden. Privézaken moeten de voorwaarden van hun vergunning strikt naleven.

Privésector wordt aangemoedigd, maar moet de wet naleven

Hoewel de socialistische planeconomie en overheidsbedrijven de belangrijkste hefbomen blijven om de economie te leiden, krijgen zelfstandigen en coöperatieven meer en meer kansen om zich te ontwikkelen. Tegelijk wil men verhinderen dat privékapitalisten of coöperatieven te veel rijkdom of eigendom verwerven.

Vanaf 2010 werd de tewerkstelling van zelfstandigen versoepeld, en vanaf 2013 die van de niet-agrarische coöperatieven. In 2014 was de overheidstewerkstelling met 14,7 % gedaald, het aantal ministeries met 34 % en het aantal bedrijven met 27 %, hoewel een deel daarvan basisbedrijfseenheden werden.

De tewerkstelling in de zogenoemde niet-overheidssector - die de privésector en de coöperatieven omvat - steeg zo van 16,2 % tot 27 % van het totaal van de arbeiders. In de hoofdstad alleen zijn er meer dan 150.000 zelfstandigen aan de slag, verspreid over 201 activiteiten. De bijdrage tot het bbp bleef echter steken op 12 %, wat erop wijst dat ze een oplossing biedt voor de tewerkstelling en inkomens voor een deel van de bevolking, maar dat ze over onvoldoende investeringsmiddelen beschikt om een sector te worden die de groei van het land kan aanwakkeren.

Door de inbreuken en overtredingen aan te pakken wil de overheid de sector zuiveren, en daar kunnen de consumenten en de inwoners alleen maar hun voordeel mee doen.

Bron: cubadebate.cu, 21/10/2016