Protest tegen blokkade bij Fortis en ING in Gent

Samen met ABVVers, ACVers, Vrienden van Cuba, Vrede, ... verenigd in de Coordinatie voor de afschaffing van de blokkade tegen Cuba, voerde Cubanismo.be deze namiddag (24/11/21) actie op de Kouter in Gent. Daar zijn de kantoren van ING en Fortis gelegen, banken die zich - tegen Europese verordeningen in -plooien naar de illegale blokkade van de VS tegen het eiland. Zo zegde Fortis de rekening van Cubanismo.be onlangs -zonder enige verantwoording - op. Lees verder de aanklacht van Cubanismo.be hierover en bekijk de foto's van de actie. Bekijk de video van de coördinatie De kersverse ambassadrice van Cuba kwam de actievoerders steunen.
STEUN OOK DIT PROTEST AAN DE BANKEN EN MAIL HEN EN MINISTER VAN PETEGHEM HIEROVER VOOR 30 NOV KLIK HIER

Speech Kasper Libeert Cubanismo.be op de  Bankenactie Gent. 24/11/’21

Mei 2019: We willen geld overschrijven naar onze Cubaanse partner die degelijke projecten ontwikkelt om de klimaatopwarming in Cuba te verzachten en aan milieueducatie doet. Geld ingezameld door onze vrijwilligers. Vrijwilligers van Cubanismo.be de solidariteitsorganisatie met Cuba.

Geld dat we volgens fortis niet naar Cuba mogen zenden. Omdat zij anders een mogelijk risico lopen om een boete te ontvangen vanuit de Verenigde Staten. Solidariteit wordt op deze manier geblokkeerd. We haalden het al aan in onze nieuwe campagne van de coördinatie tegen de blokkade. Moest Cuba een belastingparadijs zijn, was de overschrijving al lang in orde.

De weigering van deze betaling bleek nog maar het begin van de problemen voor onze organisatie. Fortis vroeg vergaande info over onze organisatiestructuur, onze activiteiten enz. De clou van de zaak: wij sturen eigenlijk amper geld naar Cuba. Onze acties zijn op een Belgisch doelpubliek gericht. De kleine betalingen die geblokkeerd werden, hadden niets met Cuba zelf te maken. Het waren lidgelden, giften van Nederlandse en Franse sympathisanten. Welk risico vormen die?

Toen kwam er een brief - zonder enige verantwoording - dat Fortis overging tot het afsluiten van de rekening. Dit soort acties is een bedreiging voor het middenveld, voor ons als organisatie voor internationale solidariteit. Een bedreiging die we niet langer moeten slikken. Ik vraag me oprecht af, of er ook zo’n heksenjacht is tegenover personen en bedrijven die hun gelden illegaal doorsluizen naar belastingparadijzen? 

Wij zijn niet de enige organisatie die dit meemaakt. Daarom hebben we onze krachten gebundeld en samen met een Belgische Coördinatie voor de Opheffing van de blokkade een nieuwe campagne hierover opgezet. Sloop de financiële blokkade tegen Cuba!, dit willen we hier symboliseren met deze muur die we straks gaan slopen. Wat wij als solidariteitsorganisatie meemaakten, dat maakt de Cubaanse economie dagelijks mee op veel grotere en verwoestende schaal. Sta daar ook maar eens bij stil!

Voor Cuba zelf betekent het onder ander dat ze – zoals alle andere landen wel kunnen – geen beroep kunnen doen op kredietlijnen om de wereldwijde pandemie en de economische gevolgen ervan te bestrijden en dat onder meer de gezondheidszorg van levensbelangrijke middelen verstoken blijft. Fortis en ING negeren zomaar een wereldwijde, tientallen keren unaniem herhaalde, veroordeling van de blokkade tegen Cuba én een Europese verordening die verbiedt aan de VS-blokkade gevolg te geven.

Wij roepen de bevoegde ministers op om actie te ondernemen en Belgische organisaties en de Cubaanse  bevolking niet langer in de kou te laten staan van het grove machtsmisbruik van de VS. We gaan alleszins op volle kracht door met onze solidariteit met Cuba. Geen bank of VS blokkadewet zal ons kunnen stoppen.

Leve de internationale solidariteit Viva Cuba!

Foto's van Simon, Charlotte en Alexander