Personaliteiten en acteurs gaan achter de tralies voor de Cuban Five

Negen volksvertegenwoordigers en artiesten besloten zich op 12 september symbolisch te laten opsluiten in een mobiele gevangenis voor het Justitiepaleis te Brussel. Ze deden dat in solidariteit met vijf Cubaanse politieke gevangenen in de VS, onder het motto: “Zij zijn even onschuldig als wij”.

Met de actie wilden ze in de eerste plaats via de media de Belgische publieke opinie sensibiliseren voor de zaak van de Cuban Five. Op 12 september 2009 gingen die reeds hun twaalde jaar onschuldige opsluiting in in Amerikaanse gevangenissen.

De actie was een initiatief van stand-up comedian en filmmaker Jonas Geirnaert, samen met de acteurs Dirk Tuypens, Joke Devynck, Chris Lomme en Daan Hugaert. Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen!; Zoé Genot, federaal parlementslid voor Ecolo; Kurt De Loor, Vlaams parlementslid voor de sp.a en de Brusselse parlementsleden Sfia Bouarfa voor de PS en Céline Delforge voor Ecolo sloten zich bij het initiatief aan. Tijdens de actie vervoegden nog een aantal andere solidaire gevangenen de initiatiefnemers, zoals Carlos Calvo van de vereniging van Cubaanse immigranten Cubanos en Bélgica en John De Decker van de Cubawerkgroep van de Christelijke Arbeidersbeweging.

Er was veel aandacht vanwege de pers. Verschillende nationale en regionale TV's kwamen langs om de vrijwillige gevangenen te interviewen. Studio Brussel, MNM en Radio1 besteedden aandacht aan de actie. De twee persnota's van het agentschap Belga werden overgenomen door de belangrijkste kranten in beide landstalen. Een aantal van de reportages kan je bekijken op ons YouTube kanaal.

Via de site www.jointhecubanfive.org stonden de opgesloten personaliteiten in direct contact met de buitenwereld. Zij brachten hun tijd door met het schrijven van brieven aan de Cuban Five en aan president Obama. Voorbijgangers konden de petitie tekenen gericht aan president Obama of een foto nemen naast een levensgrote Obama en het opschrift “Free the Five, Yes you can”. De petities en foto's zullen binnenkort doorgestuurd worden naar het Witte Huis. Kinderen konden tekeningen maken voor de Cuban Five.

Na hun tijdelijke opsluiting trok een delegatie van acteurs en politici in het gezelschap van een 80-tal personen naar de VS-ambassade voor een afsluitende protestactie. Ze wilden er ook een brief aan Obama afgeven die de VS-president vraagt om de aanklachten tegen de Vijf op te heffen en hen onmiddellijk in vrijheid te stellen. Het was echter onmogelijk om de brief af te geven, gezien de ambassade weigerde om de delegatie te ontvangen. Dat versterkte de aanwezigen nog in hun besluit om zich verder in te zetten tot het doel van de campagne bereikt is: “Vrijheid voor de Vijf”.

In de toekomst willen we de actie met de gevangenis herhalen op andere locaties. Deze succesvolle actie kon doorgaan dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, niet in het minst zij die de mobiele gevangenis concipieerden en in mekaar timmerden. Maar er zit ook een financieel plaatje aan vast. Tot op heden kwam reeds 150 euro steun binnen. We moeten nog minstens 600 euro bijeensparen om uit de kosten te komen. Help ons met je steun op reknr. 001-0451780-30 van Steunfonds Derde Wereld vzw, Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel met als mededeling: ‘F5 gevangenisproject’. Giften vanaf 30 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar.