Overwinning van Venezuela tegen oliemultinational Exxon Mobil

De Wereldbank vernietigde onlangs een gerechtelijke uitspraak, die Venezuela verplichtte om Exxon Mobil te compensieren met een boete van 1.6 biljoen $,  toen wijlen president Hugo Chavez in 1999, één van het meest winstgevende projecten "Cerro Negro" van de Noord-Amerikaanse oliemultinational nationaliseerde."We waren ervan overtuigd  dat onze positie de correcte was en zijn erg blij met de nietigverklaring van de arbitragecommissie ," verklaarde Venezolaans advocaat George Kahale. Exxon Mobil liet al weten het daarbij niet te laten en verdere legale opties te onderzoeken. 

Deze uitspraak is al de tweede grote overwinning voor Venezuela in hun 10-jarige juridische strijd tegen Exxon. In de periode van de grote nationaliseringen waren er heel wat oliebedrijven actief in Venezuela die wel akkoord waren met de compensatieregelingen die de Venezuelaanse overheid voorstelde, alleen Exxon Mobil vond dat die vergoedingen te laag waren en daagde Venezuela voor de rechter. Het bedrijf vroeg een compensatie van 10 biljoen Amerikaanse dollar. De arbitragerechtbank oordeelde dat dit bedrag te hoog was en verlaagde de boete naar 1.6 biljoen dollar. Venezuela liet het hier niet bij en klaagde ook deze beslissing aan en kreeg dus gelijk. 

Het voormalige hoofd van Exxonmobil, Rex Tillerson, heeft de zaak tegen Venezuela gelanceerd, voordat hij minister van Buitenlandse Zaken werd onder President Donald Trump.

Bron: Telesur