Nederlaag voor het Argentijnse neoliberale beleid

In een gespannen klimaat heeft de Argentijnse justitie het door president Mauricio Macri gevoerde neoliberale beleid een halt toegeroepen.

Ze vernietigde de door de energieminister afgekondigde buitensporige tariefverhoging van de openbare diensten, die de armste gezinnen hard zou treffen.

De Argentijnse procureur-generaal Alejandra Gils heeft het vonnis van de federale kamer van La Plata bevestigd dat de tariefverhoging voor stadsgas vernietigde, en het Hooggerechtshof heeft dat bekrachtigd.

Het belangrijkste opgeworpen argument luidde dat de uitvoerende macht grondwettelijke bepalingen had geschonden. Die bepalen namelijk dat zelfs indien de regering bevoegd is om de prijzen van die diensten te wijzigen, ze vooraf een hele reeks openbare bevragingen moet doen, wat ze niet gedaan heeft.

Krachtens dat vonnis moet het staatshoofd die bevragingen organiseren indien hij bij zijn beslissing blijft om de prijzen te verhogen. Hij zal ook verplicht zijn om voor gezinnen met een laag inkomen voorkeurtarieven vast te leggen.

De zogenaamde "tarifazo" (tarievenslag) heeft voor grote verontwaardiging onder de bevolking gezorgd. Het ging immers om een buitensporige tariefverhoging voor onmisbare diensten als gas, elektriciteit en openbaar vervoer, en dit in tijden van stijgende werkloosheid en van de devaluatie van het geld met inflatie tot gevolg.

Tijdens een bijeenkomst in Mendoza, waar Macri toekwam en door een ongebruikelijk veiligheidsdienst was omringd, verklaarde hij dat hij ten allen prijze aan zijn beleid van tariefverhogingen voor de openbare diensten zal vasthouden.

Dergelijk regeringsbeleid ligt aan de basis van grote spanningen in het land waar verenigingen die de terugkeer van het neoliberalisme bestrijden meer en meer bedreigingen krijgen.

Martine Forns, federaal rechter van San Martín, die vorige maand beroep aantekende tegen de stijging van de elektriciteitsprijzen, riep op tot kalmte na de ontdekking van een granaat in een container op enkele meters van haar huis.

De magistrate heeft laten weten dat ze vasthoudt aan haar standpunt over de tariefverhoging. "Het spijt mij als mijn vonnis sommigen niet bevalt" zei ze voor ze de aanvallen buitensporig noemde en een grondig onderzoek naar de feiten eiste.

Verschillende groepen die tegen afdankingen vechten, zowel in de privé- als in de overheidssector, klagen trouwens de bedreigingen aan die bendeleiders tegen hun leiders uiten. Ze waarschuwden voor het gevaar dat een donker verleden dreigde terug te keren, waarmee ze de militaire dictaturen bedoelen. Toen werd het sociaal protest stilzwijgend bloedig onderdrukt, werden vele militanten gemarteld, ontvoerd of zelfs vermoord.

Hebe de Bonafini, de voorzitster van de Moeders van het Meiplein tegen wie onlangs een aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd, heeft gezegd dat de tarievenslag een afschuwelijke prijsstijging betekent voor diensten die onmisbaar zijn voor een menswaardig bestaan.

Bron: RHC