In Memoriam: Gilda Chacon, verantwoordelijke Europese relaties van de Cubaanse vakbond CTC

Veel te vroeg stierf Gilda aan longkanker op 8 april. Zij was onze voornaamste contactpersoon voor de syndicale uitwisseling tussen Cuba en België en verzorgde belangrijke delen van de Cubanismo- en syndicale reizen en regelde ook mee de bezoeken van CTC veranttwoordelijken aan België. We zullen haar inzet, bezorgdheid en gulle lach missen.

Aan de familie van Gilda Chacon en haar kameraden van de CTC

Met grote droefheid en ontzetting vernamen wij het pijnlijke nieuws van het overlijden van kameraad Gilda, die voor ons ook een vriendin en een van onze belangrijkste contacten op het eiland was.

Jarenlang heeft Gilda ons begeleid in de vakbondsuitwisseling tussen Cuba en België. Bij verschillende bezoeken heeft zij onvergetelijke ontmoetingen georganiseerd tussen onze delegaties en de vakbondskernen in Cubaanse bedrijven. Deze vormden de basis voor meer kennis van de Cubaanse realiteit en dus meer solidariteit tussen vakbondsactivisten in ons land.

In 2019 hadden we Gilda uitgenodigd als keynote spreker op een conferentie bij ChePresente, het belangrijkste jaarlijkse evenement van solidariteit met Cuba in de Benelux. Helaas kon zij - door verschillende omstandigheden - niet komen en het doet ons veel pijn dat er geen gelegenheid meer zal zijn.

Met grote ontroering betuigen wij onze deelneming aan de familie, vrienden en kameraden van onze dierbare Gilda en wij zullen voortgaan in de revolutionaire en internationalistische overtuiging die zij in ons heeft aangewkkerd.

Tot de overwinning altijd Gilda!

Isabelle Vanbrabant, Erwin Carpentier, Kasper Libeert, Toon Danhieux

Het bureau van Cubanismo.be