Legendarische hulde aan Patrice Lumumba door twee iconen, Malcom X en Che Guevara

Ondanks het feit dat hij maar twee en een halve maand aan het hoofd van Congo stond, leeft de herinnering aan de grootsheid van Lumumba verder in het collectieve geheugen van de Congolezen en van de Afrikanen in het algemeen. Hij liet het beeld na van een dapper man, een boegbeeld van de Afrikaanse onafhankelijkheid, een symbool van vrijheid en antikolonialisme, een held die een wereldwijde reputatie verwierf.

Op 28 juni 1964 getuigde Malcom X op een bijeenkomst van de Organization for African American Unity al over het leven van Lumumba en beschreef hij hem als "de grootste zwarte man die ooit in Afrika leefde".

Verbluft door zijn strijd, zijn vasthoudendheid en zijn compromisloze nationalisme, bracht Malcolm X hulde aan deze grote Afrikaanse man met deze woorden:      " Voor niemand was hij bevreesd. Hij joeg de kolonisten zo'n schrik aan dat ze hem moesten doden. Hij was niet om te kopen, niet af te schrikken, niet te raken. Hij zei tegen de Koning der Belgen, Sire, u kunt ons de vrijheid geven, u kunt ons onze onafhankelijkheid teruggeven, maar die littekens kunnen we nooit vergeten, u geeft ons niets, want de prangende vraag is, kunt u die wonden en littekens die u ons heeft toegebracht en die voor altijd gebrandmerkt staan in ons lichaam en onze geest, terugnemen? Kunt u ons onze ledematen teruggeven die u hebt afgehakt toen u hier was?"

De militant voor de rechten van de Afro-Amerikanen ging daarop door en voegde er nog aan toe: "Ik denk dat kranten, commentatoren en sommige van die zogenaamde deskundigen te veel tijd verdoen, en zich voordoen als hooggekwalificeerde wetenschappers terwijl ze trachten aan te tonen dat de Congolezen wilden zijn, niet helemaal ontwikkeld, en niet in staat zijn om zichzelf te leiden. Deze laster- en destabilisatiecampagne wordt in hoofdzaak georkestreerd door westerlingen en met name de Verenigde Staten, maar de vraag is met welk doel?

De hoofdoorzaak van de meeste problemen in Congo is duidelijk de tussenkomst van buitenlanders - de strijd om de minerale rijkdommen van Congo en de strategische positie van Congo op het Afrikaanse continent. En om dit te rechtvaardigen, belasteren ze de Congolezen, in een poging hen te laten lijken op onbekwamen en wilden." Voor hieraan toe te voegen "en ik denk, zoals een van de voornoemde heren, dat als er wilden in Congo zijn, er nog ergere wilden zijn in Mississippi, Alabama en New York en waarschijnlijk ook in Washington D.C."

In dezelfde geest als Malcolm X, prees ook Che Guevara de heldenmoed van Lumumba "die niet alleen een martelaar voor de onafhankelijkheid van Congo was, maar ook een martelaar voor de wereldrevolutie" zoals hij het zelf zei. Tijdens zijn toespraak op de zetel van de Verenigde Naties in New York in 1964, verklaarde hij in zijn deel gewijd aan Lumumba:

"De beestachtigheid van het imperialisme? Die is grenzeloos, die kent geen nationale grenzen. Zo geleek de beestachtigheid van de legers van Hitler... op de beestachtigheid van Noord-Amerika, of van de Belgische parachutisten. En van het Franse imperialisme in Algerije. Want de essentie van het imperialisme bestaat erin mensen te veranderen in wilden, bloeddorstige dieren die vastbesloten zijn het laatste overblijvende beeld van de revolutionair of de strijder voor elk regime dat zij onder hun laarzen verpletteren, af te slachten, te doden, te vermoorden en te vernietigen, omdat hij voor de vrijheid vecht. Het beeld van Lumumba dat vandaag vernietigd wordt, maar morgen weer zal worden opgericht, herinnert ons aan het tragische verhaal van deze martelaar van de wereldrevolutie en verzekert ons dat het imperialisme nooit te vertrouwen is. Volstrekt niet. Voor geen jota!"

De bewonderaars van deze voorgangers kunnen hen het beste eren door hun verzuchtingen te helpen verwezenlijken en de idealen waarvoor zij zich hebben opgeofferd te laten leven.
 

François Binene Musasa, Congolees in België