Interview met Manuel Zelaya over de situatie in Nicaragua

"We zijn solidair met het protest van het volk, maar we veroordelen de reactionaire krachten die willen dat de regering valt”, zegt de president van Honduras die in 2009 door een staatsgreep van de macht werd verwijderd.

Nicaragua beleeft een van de moeilijkste momenten in zijn recente geschiedenis, met een polarisatie die weinig ruimte laat voor een diepgaande analyse van waarom en hoe ze dit punt heeft bereikt, met niveaus van haat en geweld die sinds de gewapende conflicten van de jaren zeventig en tachtig niet meer zijn voorgekomen.  Er vallen veel doden, aan beide kanten, en verwoestingen. De vrede lijkt verloren, de confrontaties, schrikbeelden die terugkeren uit het verleden, de leugens die meer geweld, wrok en vernietiging veroorzaken… interne en externe krachten wakkeren op onverantwoorde wijze het vuur aan.

Op 28 juni herdacht Honduras met pijn de staatsgreep van 2009 - de eerste van de huidige eeuw - en herdacht een datum die het begin van het verzet van het Hondurese volk markeerde. Een verzet en een strijd met meerdere gezichten. Tijdens een korte persconferentie herinnerde voormalig president Manuel Zelaya, die op 28 juni 2009 werd omvergeworpen, aan die vroege ochtend van "gorilla’s en terreur” en hoe dat historische moment een keerpunt in het leven van de Hondurezen markeerde.

Na afloop van de activiteit stemde de voormalige voorzitter en de huidige coördinator van de Vrijheids- en Hervormingspartij (Libre) ermee in om kort over Nicaragua te spreken.

Welke rol heeft Nicaragua gespeeld tijdens de staatsgreep van 2009?

De bevolking van Nicaragua, het Sandinistische Front en de regering van Daniel (Ortega) waren solidair met ons, en vandaag betreur ik het dat ze een sociale crisis doormaken en ik hoop dat ze die zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Wat is uw analyse van wat er in Nicaragua gebeurt?

Wij aanvaarden het protest van het volk, wat het ook moge zijn. Wij zijn solidair met de mensen die protesteren. Wij veroordelen anderzijds misdaad en moord, waar deze ook vandaan komt. Maar we weten wel dat de regering van Daniel Ortega is voortgekomen uit een heel proces, van de Sandinistische revolutie tot op de dag van vandaag. Wij steunen de regering van Daniel Ortega en het Sandinistische Front in dat proces.

Logischerwijs eisen wij  - in het licht van de moorden - gerechtigheid. Wij zijn echter ook van mening dat de gebeurtenissen in Nicaragua moeten worden beschouwd als een probleem dat nog wordt verergerd door de zeer reactionaire krachten die willen dat de regering ten val komt.

Denkt u dat de Verenigde Staten een rol spelen in dit conflict?

Ik ben er absoluut zeker van. In de Verenigde Staten zijn er zeer sektarische rechtse groeperingen die de Latijns-Amerikaanse samenleving een zeer grof economisch systeem van kapitalistische uitbuiting willen opleggen. Bovendien een systeem van militaire repressie dat wij niet accepteren.

De Verenigde Staten moeten hun visie en beleid ten aanzien van Latijns-Amerika bijstellen, want wat zij hier veroorzaken zijn vele problemen, waaronder geweld, armoede en migratie. Ze moeten samenwerken met Latijns-Amerika. Voor vrede en rechtvaardigheid zijn politieke en sociale overeenkomsten nodig. Heb je kritiek op de regering van Daniël (Ortega)? Praat met hen en maak een deal.

Is er de afgelopen maanden enig contact geweest tussen Libre en het FSLN?

Persoonlijk heb ik geen direct contact gehad, maar we hebben wel contacten via verschillende mensen. We staan met elkaar in contact in de zin dat we het democratische systeem moeten steunen en ons moeten verzetten tegen de agressie van de VS. Het volk, zowel Nicaraguaans als Midden-Amerikaans, moet in staat worden gesteld zijn eigen beslissingen te nemen. Geen andere buitenlanders of krachten dan de politieke en sociale krachten in het land mogen tussenbeide komen. 

Laten we eens kijken naar wat er in Honduras is gebeurd, waar ze stromannen, huurlingen en buitenlandse steun voor een staatsgreep binnen brachten. Dat willen we niet voor Nicaragua, of voor wie dan ook. Wij willen democratische stabiliteit in Nicaragua.

Wat vindt u van het werk dat sommige internationale mensenrechtenorganisaties in Nicaragua verrichten?

Deze organisaties hebben een dubbele standaard: soms werken ze goed en soms werken ze onder VS-voogdij. Nicaragua en Honduras staan onder leiding van de Verenigde Staten. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid en zouden misdaden op dezelfde manier moeten beoordelen, ongeacht wie of waar (ze worden gepleegd), maar ze maken een verschil en dat accepteren wij niet.

 

Rebellion