Hooggeplaatste militairen op rust roepen Trump op om de toenadering tot Cuba verder te zetten

Die politiek is gunstig voor de nationale veiligheid van de VS, stellen ze in een brief gericht aan generaal McMaster, de nieuwe nationale veiligheidsadviseur. De briefschrijvers adviseren het Witte Huis om rekening te houden met de veiligheidsbelangen en de stabiliteit in de westerse hemisfeer bij het uittekenen van de Cuba-politiek. “ De ligging van Cuba inde Cariben en zijn nabijheid tot de VS maken het tot een natuurlijke bondgenoot van grote strategische waarde in zaken als terrorismebestrijding, grensbewaking, strijd tegen drugstrafiek en natuurbescherming” zegt de brief van 20/04/17.

Ze herinneren aan de vooruitgang die in de bilaterale relaties werd gemaakt sinds 17/12/2014 en die de ondertekening van 22 samenwerkingsakkoorden mogelijk maakte. De ondertekenaars zijn een dozijn hooggeplaatste gepensioneerde militairen die meewerkten aan het verzekeren van de nationale veiligheid van de VS. Ze pleiten voor een voortzetting van de dooi tussen Washington en Havana

“Verdergaan met het herstel van de diplomatiek relaties zal lang termijn voordelen opleveren voor de nationale veiligheid van de VS”, onderstrepen ze.

RHC