Gratis onderwijs en zorg verankerd in nieuwe grondwet

Voorbije zondag was er een zeer hoge opkomst van 84% van de stemgerechtigden. Bijna 87% stemde JA. Dat betekent dat de revolutie een overweldigende steun blijft genieten van de Cubaanse bevolking.

Opmerkelijk daarbij is dat een aantal zaken die door de voorstelschrijvers achterwege werden gelaten, tijdens het discussie- en amenderingsproces van november door de mensen aan de basis terug werden opgevist.

Zo wilden de mensen dat het socialistisch karakter van de revolutie en de Cubaanse samenleving uitdrukkelijk in de definitieve tekst vermeld wordt. Ook gratis onderwijs en gezondheidszorg van kwaliteit worden – op vraag van heel veel amendementen – opgenomen. Daarmee is Cuba wellicht het enige land ter wereld waar zoiets in de grondwet verankerd wordt.

Diegenen die thuisbleven (15%) of neen stemden (9%) zijn zeker niet allemaal in het anti-socialistische kamp te situeren. De discussie rond het homohuwelijk – dat door de huidige tekst, ondanks veel tegenwerpingen toch mogelijk wordt – zal wellicht een belangrijk deel 'niet-ja-stemmers' hebben gemotiveerd. Een ander deel zal vinden dat de tekst over de beperkingen van concentratie van rijkdommen niet ver genoeg gaat.

In elk geval wijzen de uitslagen op een rijk en open democratisch debat op het eiland dat leidde tot de actieve steun van meer dan 3/4 van de Cubanen voor een verderzetten van het socialistische solidaire project op hun mooie eiland. Een betere viering van de 60 ste verjaardag van de revolutie was moeilijk denkbaar.