Goeie start voor fondsenwervingscampagne orkaan Matthew

Op 4 oktober liet de orkaan Matthew een spoor van vernieling na in Cuba. De Cubaanse overheid opende een speciale noodhulprekening waar ook wij een bijdrage aan willen leveren. Tot nu toe heeft onze steunoproep 2600 euro opgebracht.

In de internationale pers horen wij jammergenoeg nog amper iets meer over de schade die de orkaan Matthew berrokende aan de oostelijke zone in Cuba (en op Haïti). Maar de realiteit van deze tienduizenden bewoners is daarom niet minder gril.

De schade op Cuba is niet min, deze werd maar liefst op 63 miljoen dollar geschat. De voormalidge hoofdstad Baracoa werd zwaar getroffen, de woning van vele duizendende gezinnen werd zwaar getroffen en 3000 km wegen werden dramatisch beschadigd. Meer dan 78 000 hectare landbouwgrond werd geheel of gedeeltelijk verwoest.

Sindsdien heeft de Cubaanse overheid alles in het werk gesteld om de situatie te verbeteren. 85 Gezondheidscentra voor basisgezondheidszorg werden opgericht dit om de epidimologische situatie onder controle te houden.Twee weken na de orkaan waren alle elektriciteitsdiensten al terug in werking gesteld, ook het grootste deel van de wegen zijn terug hersteld. Dit allemaal ondanks de hevige en blijvende regenvallen die overstromingen veroorzaken en het werk bemoeilijken.

Toch is er nog heel wat werk aan de winkel zo is men nog vollop bezig aan de heropbouw van de kraamkliniek en het belangerijkste hospitaal in Baracoa. Bovendien beloofde de overheid gratis bouwmateriaal aan famillies met huisschade .

Bedankt voor iedereen die ons en de regio van Baracoa al een financieel duwtje in de rug gaf. Wie nog de heropbouw wil steunen en de Cubanen een warm hart onder de riem wil steken. Kan nog steeds storten op het ons rekeningnummer: BE 68001661943234 van ICS Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel met duidelijke vermelding gift heropbouw Matthew

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Cuba heeft een speciale noodhulprekening geopend waarnaar wij alle giften gaan doorsturen. We houden jullie natuulijk ook op de hoogte van de heropbouw en de besteding van het geld.

Via bepaalde gemeentes is het mogelijk om noodsubsidies aan te vragen. Wie dit graag wil doen en daarbij hulp nodig heeft, contacteer de plaatselijke lokale groepsvoorzitter of het nationale secretariaat op 02/209 23 63 of ics@cubanismo.net

Bedankt aan degene die gestort hebben.