Geen einde aan links in Latijns-Amerika!

Dat was de boodschap van mevr. Claudia Salerno Caldera, ambassadrice van de Bolivariaanse Republiek Venezuela in België, op de druk bijgewoonde infonamiddag van ICS op zaterdag 11 juni

55 ICSers kwamen opdagen voor de studienamiddag over ‘Links in Latijns-Amerika’ en ze waren bij de afsluitende mojito allemaal erg enthousiast over de goeie informatie en de bezielende inspiratie die van de spreeksters en sprekers uitging.

Na een heerlijke wokschotel – met dank aan Annemie en Jules-  waarbij de ICSers uit alle landstreken elkaar konden ontmoeten opende Marc Vandepitte de intense namiddag met een historische analyse van de politiek van de laatste decennia in Latijns-Amerika. “Het is niet omdat verschillende progressieve regeringen het op dit ogenblik moeilijk hebben dat dit het einde van links zou zijn. De strijd van het volk is altijd een proces van vallen en opstaan geweest.”

Boudewijn Deckers die bij de laatste verkiezingen in Venezuela waarnemer kon zijn en het privilege had om president Maduro zelf te ontmoeten, vertelde over “het meest transparante en waterdichte kiessysteem ter wereld” en over de verschillende tactieken die uiterst rechts - onder dwang van de VS ‘verenigd’ in één partij- gebruikt om hun privileges van weleer terug te krijgen.

Ambassadrice Salerno begon haar aanvankelijke verbazing over de titel van onze infonamiddag te uiten. Ze begreep wel dat die aansluit op de golven desinformatie die aanhoudend over haar land verspreid worden zowel in Venezuela als bij ons. Ze legde uit hoe het er werkelijk aan toe gaat in haar land dat inderdaad moeilijke tijden doormaakt, maar waar het volk niet van plan is de enorme sociale vooruitgang, die het hand in hand met Chavez en Maduro bereikte, zomaar op te geven.

Tenslotte antwoordde het panel van de vier genoemde sprekers, aangevuld met de Cubaanse ambassadrice: Norma Goicochea, op de geïnteresseerde vragen van het afgeladen volle en erg warmgelopen zaaltje. Norma benadrukte dat de toenadering van de VS tot haar land Cuba, de Cubanen geen millimeter zal doen afwijken van hun solidaire opstelling met het zustervolk van Venezuela en van hun radicale veroordeling van de VS-inmenging daar.