Fidel over Revolutie

Zaterdag 2 december, organiseren we in samenwerking met COMAC VUB, de Coordinadora Latinoamerica en de Cubaanse Ambassade een herdenking van Fidel, één jaar na zijn overlijden en een hommage aan Che, 50 jaar na zijn dood. Wees er ook ook bij. Alle praktische info hier. We wilden jullie ter gelegenheid van Fidel's herdenking deze mooie tekst hem van niet onthouden. Tijdens de 1 mei viering in 2000, droeg hij die voor aan miljoenen Cubanen en de tekst blijft tot op vandaag nazinderen. 

 

 

 

 

 

Revolutie

Revolutie is het aanvoelen van het historische moment,

het is veranderen van al wat moet veranderd worden,

het is gelijkheid en volle vrijheid,

het is behandeld worden en de anderen behandelen als humane wezens,

het is onszelf emanciperen op eigen kracht,

het is het uitdagen van machtige, dominante, binnen- en buitenlandse krachten,

het is het verdedigen van waarden waarvan we geloven dat ze elk offer waard zijn,

het is bescheidenheid, belangeloosheid, altruïsme, solidariteit en heldenmoed,

het is vechten met stoutmoedigheid, intelligentie en realisme,

het is nooit liegen of ethische principes schenden,

het is de diepe overtuiging dat er geen kracht op deze wereld bestaat

die in staat is om de kracht van de waarheid en de ideeën te verpletteren.

Revolutie is eenheid, onafhankelijkheid,

het is vechten voor onze dromen van gerechtigheid, voor Cuba en voor de wereld,

wat de basis is van onze vaderlandsliefde, ons socialisme en ons internationalisme.

Fidel Castro Ruiz, 1 mei 2000, Havana , Cuba