FARC en regering sluiten nieuw akkoord in Colombia

De delegaties tekenden zaterdag 12/11 een definitief akkoord  in Havana. Daarin wordt rekening gehouden met de kritieken van diegenen die het eerste akkoord afwezen in het referendum van oktober.

« We zijn tot een nieuw akkoord gekomen dat veranderingen verfijningen en verduidelijkingen bevat afkomstig van de meest uiteenlopende sectoren van de samenleving, wiens opmerkingen we één voor een hebben bestudeerd » zegt de gemeenschappelijke verklaring. Humberto de la Calle die de regeringsdelegatie leidt heeft de Cubaans regering bedankt voor haar genereuze steun en “ het perfecte diplomatieke werk” die een eerlijke dialoog mogelijk maakten.
“het was een loyale inspanning die ertoe geleid heeft dat we alle binnengekomen opmerkingen, ongeveer 100 uren lang contructief konden bestuderen met de woordvoerders van ‘het neen’ en zo in het nieuwe akkoord konden integreren”, verklaarde De la Calle.

Zo werden er plaatsen aangeduid voor de voorziene strafuitvoering, gepreciseerd hoelang de herstelacties moeten zijn. “Wij vragen om het gewapend conflict achter ons te laten en wegen tot verzoening te openen om een gelijkere samenleving te bekomen. Dat is het doel voor onze kinderen en kleinkinderen” zei de regeringsdelegatieleider nog.
Van zijn kant onderstreepte Iván Márquez van de  FARC-EP, dat Cuba, Venezuela en Chili, ondanks alle tegenslagen, heel lange tijd solidair zijn blijven helpen om de weg van de verzoening te kunnen vinden. “ Zeer moeilijk maar vruchtbaar”, zo kwalificeerde hij het lange vredesproces. “ het resultaat van het referendum van oktober bracht het werk van vijf jaar onderhandelingen ernstig in het gevaar, maar voor het geluk van miljoenen landgenoten, blijft de vrede zijn onstuitbare weg vervolgen." 

Hij voegde eraan toe dat dit nieuwe akkoord de twijfels over jurisdictie met betrekking tot de landbouwhervorming wegneemt en een nieuwe drugsbestrijdingspolitiek bepaalt.

“We hebben het gedaan! Het enige wat nu nog ontbreekt is een duurzame en stabiele vrede uitbouwen”, zei Márquez en hij hoopte nog dat ook de kameraden van het ELN en alle staatsmachten zich daarbij zullen aansluiten.

Telesur