Europese Commissie vraagt lidstaten om een nieuw samenwerkingsverdrag met Cuba af te sluiten

Dat deed ze donderdag en zo zou er eindelijk een einde worden gesteld aan de beruchte ‘Common Position’ die sinds 1996 ‘van kracht’ is.

« Dit akkoord zou een duidelijk gemeenschappelijk kader bieden voor een versterkte politieke dialoog, een verbeterde samenwerking over een lange lijst politieke thema’s en een belangrijk platform kunnen bieden voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke acties m.b.t. regionale en internationale handel”, zie Mogherini, hoge EU-afgevaardigde voor buitenlandse zaken.

In de raad van eerste ministers van de 28 verklaarde ze het voorstel en tegelijk een ander dat “ officieel een einde moet stellen ad ‘Common Position’ “, de unilaterale strafpolitiek tegen Cuba die onder impuls van de toenmalige Spaanse rechtse premier José María Aznar in 1996 werd aangenomen.

Cuba stelde de buiten werking stelling ervan als voorwaarde om een nieuw hoofdstuk met de EU te kunnen aanvatten met als start een nieuw akkoord over samenwerking en politieke dialoog. Het akkoord werd sinds april 2014 onderhandeld tussen de EU en het eiland, en werd op 11 maart ll. in Havana plechtig ondertekend. Parallel werd een officiële dialoog over mensenrechten opgestart.

De commissie heeft er vertrouwen in dat het akkoord door de 28 zal worden goedgekeurd “ het betekent een keerpunt voor de relaties” zei Mogherini nog. De ondertekening valt in de komende maanden te verwachten.

Cubadebate