Duitse justitie veroordeelt PayPal voor toepassing VS-blokkade tegen Cuba

Het Luxemburgse filiaal van de betaalapplicatie werd tijdens een kortgeding in Dortmund verplicht om de rekening van een cliënt uit Rijnland-Westphalen te deblokkeren en kreeg een dwangsom van 250.000 euro opgelegd.

Tegelijk verbieden de rechters van de derde burgerlijk kamer PayPal om de rekening van cliënten die het woord ‘Cuba’ of ‘Cubaans’ gebruiken in de betaalmededeling, te blokkeren zoals de extraterritoriale blokkadewetten van de VS eisen.
Proticket, een ticketingbedrijf verkocht eind vorig jaar tickets voor de muzikale komedie ‘Soy de Cuba’ en voor een concert van de Cubaanse zangeres Addys Mercedes. PayPal blokkeerde eind november de rekening van Proticket waarop mensen hun ticket hadden betaald.

PayPal  verwees naar de blokkadewetten van de VS om zich te verantwoorden. Ze zegt dat ook haar Europese filialen verplicht worden om ze toe te passen. Proticket trok naar de rechter en krijgt dus nu in eerste aanleg gelijk.
“ In deze zaak werd enkel volgens Duits recht gevonnist”, zeggen de rechters in hun toelichting. Het Dortmundse vonnis is een voorlopig toppunt in het conflict tussen PayPal en verschillende van haar cliënten, onlineverkopers van Cubaanse producten.

De laatste jaren heeft PayPal meermaals rekeningen van cliënten geblokkeerd, zich beroepend op volgende wetten: ‘Wet op Handel met de Vijand’ (1963), de Torricelliwet (1992) en die van Helms-Burton (1996).
Tot nog toe zijn deze geschillen steeds met een ‘minnelijke schikking’ geregeld: de online verkopers hielden op met de verkoop van Cubaanse producten en PayPal deblokkeerde hun rekeningen op voorwaarde dat ze zich stilhielden over de kwestie.

Proticket doorbrak die stilte door officieel klacht in te dienen end e zaak publiek te maken; “ We vechten als David tegen Goliath”, zei de manager Karsten Killing. Hij vindt het ongehoord dat een bank in Luxemburg met een Europese licentie zich zo gedraagt. “Ik had verwacht dat PayPal het geld van zijn cliënten op een voorzichtiger en betrouwbaarder manier zou behandelen”

Cubadebate

trad. : Françoise Lopez