DOSSIER: Verantwoordelijkheid van Belgische banken in VS-blokkade tegen Cuba

Achtergrondinformatie: campagne "Als Cuba een belastingsparadijs was, dan was die storting al lang gefikst" 

Waarom campagne voeren?  Welke eisen brengen we naar voor? 

Is die VS blokkade tegen Cuba niet bijna afgelopen?

Anders dan men zou kunnen denken na de toenadering tussen het eiland en de VS na de vrijlating van de Vijf eind 2014, de oproepen van Obama om een einde te maken aan de blokkade, zijn reis in 2016, … heeft de blokkade niets aan kracht ingeboet.

Met Trump is niet veel beterschap te verwachten. Hij vindt dat Cuba ”nog geen enkele toegeving gedaan heeft voor de normalisering van de relaties”, en verschillende bronnen vertellen dat zijn nationale veiligheidsraad momenteel werkt aan een herziening van Obama's nalatenschap met betrekking tot Cuba en daarin meer aandacht wil voor de mensenrechtensituatie op het eiland. 

Dit terwijl de blokkade een 55 jaar oude aanfluiting van alle internationaal recht is, die jaarlijks in de VN veroordeeld wordt door alle landen ter wereld op Israël en de VS na.

Is er dan niets veranderd tussen VS en Cuba?

Toch wel, een aantal relaties werden hersteld, maar de blokkade zelf blijf intact.

  • In 2015 openden ambassades in beide hoofdsteden, er zijn opnieuw diplomatieke relaties

  • Cuba werd van de VS-lijst van ‘terrorisme steunende landen’ gehaald

  • Een aantal rechtstreekse passagiersverbindingen per vliegtuig en per boot werden hersteld, ook rechtstreekse brievenpost is opnieuw mogelijk. I.v.m. telefonie over en weer kwam er een akkoord.

  • Illegale Cubaanse immigranten worden in de VS niet langer automatisch geregulariseerd en Cubaanse artsen in het buitenland worden niet meer weggekocht. De braindrain van Cubaanse (gratis) hooggeschoolden is afgeremd.

  • Méér VS-burgers kunnen makkelijker dan voordien naar het eiland reizen, hoewel gewoon toerisme nog steeds verboden is

Wat houdt die blokkade van de VS in?

Er is nog steeds (bijna) geen handel mogelijk tussen beide landen: Cuba kan heel weinig kopen of verkopen in de VS, voor elke transactie is een toelating van de VS-regering nodig en die geeft die nauwelijks.

De Cubaanse regering heeft nog steeds geen toegang tot de dollar of tot bankkredieten in de VS, zelfs de diplomatieke vertegenwoordiging in Washington kan geen rekeningen openen. Hoewel in principe handel mogelijk is tussen VS-bedrijven en privé-ondernemingen in Cuba, kunnen die weinige kleine zaakjes ook erg moeilijk bankverrichtingen doen met de VS. Cubanen die in de VS wonen mogen slechts beperkt geld opsturen en consumptiegoederen invoeren in hun geboorteland.

Vermits de VS nog steeds de grootste economie is ter wereld en de naaste buur van Cuba is dit uiteraard een verschrikkelijke rem op Cuba’s ontwikkeling. Als klein land produceert het uiteraard niet alles zelf, zoals bv. medische topapparatuur of zeer speciale medicijnen, voldoende voedsel, … Dat alles moet erg duur van vaak erg ver worden ingevoerd. Naast de brede economische schade zijn er dus ook dagelijks directe humanitaire gevolgen.

Extraterritoriale wetten

Derde landen worden nog steeds onder druk gezet om geen handel met Cuba te voeren. Aan Noord-Amerikaanse filialen in het buitenland werd een handelsverbod opgelegd. Vrachtschepen die een Cubaanse haven aandoen mogen binnen de zes maand niet aanleggen in een haven in de VS.

In 1996 werd de wet Helms-Burton gestemd. Buitenlandse bedrijven mogen op straf van boete geen zaken doen met Cubaanse firma’s die vóór 1959 eigendom waren van VS-burgers. Europese bedrijven met klanten of leveranciers in de VS blijven daarom weg van het eiland.

De VS vervolgt bovendien banken waar ook ter wereld die het wagen transcties te doen met Cuba. In 2012 betaalde ING 619 miljoen boete aan de VS voor de ‘overtreding’ van hun blokkadewetten. Sindsdien is het voor haar klanten zo goed als onmogelijk om geld over te maken aan Cubanen of Cubaanse organisaties.

Blokkade tegen Cuba ook in Europa?

De EU en de lidstaten hebben zich al veelvuldig tegen de blokkade uitgesproken en protesteerden verbaal tegen de extra- territorialiteit. Het is volgens internationaal recht verboden dat een land wetten uitvaardigt, die zaken verbieden of verplichten in ander landen.

Toch laat de EU en de meeste lidstaten in de feiten toe dat het gebeurt. Ook Fortis, dat grote belangen heeft in de VS en ook al monsterboetes betaalde, weigert stortingen te doen naar het eiland.

ING bakt het zó bruin dat ze zelfs stortingen van het ene EU-land naar het andere, met ‘Cuba’ in de mededeling of gericht aan solidariteitsorganisaties voor Cuba, zoals ICS, tegen houdt.

Was Cuba een belastingparadijs dan was de storting al lang gefikst!

Met die slogan voert ICS in 2017 actie tegen de VS-blokkade tegen Cuba en haar uitlopers in Europa en België.

We lanceerden de campagne op 7 juni 2017 met ludieke straatacties in Gent, Antwerpen, Brugge en Brussel.

Onze eisen:

  • We eisen van Fortis en ING dat ze zich niet langer plooien naar de illegale blokkade en haar verplichtingen jegens haar klanten met Cubaanse relaties nakomt.
  • We eisen van de EU en de lidstaten dat ze optreedt tegen de extraterritoriale wetten van de VS en de Europese banken bestraft die de VS-restricties tegen hun klanten toepassen.

Om onze eisen kracht bij te zetten roepen we zoveel mogelijk Belgische burgers op om de betrokken banken onder druk te zetten door een petitie (op papier en online) te tekenen.

Onderschrijf de tekst hier.