Doe mee met ICS aan de Grote Parade en De Langste Tafel op 7 mei

Een Parade in de regen en ééntje in de zon. Twee jaar op rij bracht Hart boven Hard meer dan 20.000 mensen op straat voor een andere samenleving. Tijd voor een volgende editie, omdat het nodig is! Dat vinden we ook met ICS, voor ons én HbH begint de toekomst bij een serieuze herverdeling. Cuba brengt het in de praktijk; In gezondheidszorg bv:
Obamacare?, Trumpcare , CUBACARE!      VERZAMELEN OM 13.30u vóór het  Noordstation (Bolivarbeeldje)Wie het nieuws volgt stelt vast dat er heel wat scheefgroeit. De roofbouw op mens en natuur loopt uit de hand. Het beleid wuift de problemen van mensen weg en blokt inspraak af. De Trumps en Le Pens van deze wereld, ook hier bij ons, zijn uitwassen van een scheef systeem.

Tijd voor een beleid dat investeert in een solidaire, duurzame samenleving. Daarom kloppen wij letterlijk samen op tafel! We bouwen de langste tafel ooit, in het hart van Brussel, een tafel waar plaats is voor iedereen.  Voor burgerbewegingen Hart boven Hard en Tout Autre Chose zijn er wél alternatieven! Over sectoren heen verenigen wij de verontwaardiging en de vernieuwingsdrang van vele mensen en organisaties. 

Met ICS voegen we ons eigen accent toe: Cuba heeft 55 jaar ervaring met herverdeling en we willen hun gratis gezondheidszorg, die ook hier perfect mogelijk is, in de aandacht brengen. We kleden ons als Cubaanse gezondheidswerkers en dragen een chirurgenmasker met daarop geschreven: Trumpcare    DOE JE MEE?  STUUR DAN EEN MAILKE NAAR kasper@cubanismo.net VERZAMELEN 13.30u Noordstation, beeldje van BOLIVAR (de trappen af, kaarsrecht het pleintje over, vóór rond punt)

De toekomst begint bij een serieuze herverdeling:

Vang het grote geld
Groeiende armoede en ongelijkheid ontwrichten het samenleven. In een gezonde samenleving dragen multinationals en grote vermogens eerlijk bij.

Een leefbare job voor iedereen
Stress, burn-out, mini-jobs en werkloosheid zijn een sluipend gif. Een toekomstgerichte samenleving gaat voor zinvol werk voor ons allemaal.

Iedereen hoort erbij
Racisme en stigmatisering zetten mensen tegen elkaar op. Een open samenleving is trots op haar warm onthaal voor vluchtelingen en duldt geen discriminatie.

Samen rijk
Besparingen op zorg, cultuur, onderwijs, onderzoek en verenigingsleven ondergraven ons menszijn. Een verlichte samenleving maakt juist méér ruimte vrij voor verbeelding, talentontwikkeling en kritisch denken.

Aan onze tafel is plek voor iedereen, ook voor elke droom rond ons klimaat, onze democratie, onze internationale handel, vrede… Wij laten ons niet uiteen spelen. We steunen elkaars bekommernissen en strijd. Omdat het hoognodig is.IEDEREEN MEE AAN TAFEL!

Schuif mee aan,  op 7 mei in Brussel!   Samen slaan we op tafel en tonen we de kracht van delen.