Didier Reynders: "Ik ben gecharmeerd door Raúl Castro en dit land”

President Castro praatte maandag 30 mei 3,5u lang met de Belgische buitenlandminister Reynders, die danig onder de indruk was.

Hij klonk erg gecharmeerd na de ontmoeting en heeft de president uitgenodigd voor een tegenbezoek. “Op mijn 84ste nog van halfzeven tot halftien, zo’n precieze uitleg met zoveel overtuigingskracht kunnen geven, daarvoor wil ik meteen tekenen” zei Reynders. ”Het was werkelijk een onvergetelijke ontmoeting. Ook dit land met zijn klimaat, zijn architectuur en rijke geschiedenis doen me een beetje dromen.” Niet dat hij hier de fusie van de PVDA met de MR gaat voorstellen aan de Belgische Raoul (Hedebouw) maar de uitgebreide en hartelijke ontvangst door de broer van Fidel zal Reynders duidelijk bijblijven.

Tijdens de boeiende ontmoeting hadden ze het o.a. over de mogelijkheden die de zich ontwikkelende bilaterale relaties in zich dragen. Tegelijk stelden ze vast dat ook de relaties tussen het eiland en de EU er fors op vooruit gaan, en ook daar speelt België een constructieve rol in. “ Raúl Castro beseft dat België een toegangspoort is voor de EU, waarmee hij graag verder de betrekkingen wil normaliseren”.

Reynders was in het gezelschap van Patrick Van Gheel, de Belgische ambassadeur op Cuba en zijn kabinetschef Marc Mullie. Raúl Castro was vergezeld van zijn buitenlandminister Bruno Rodríguez en Gerardo Peñalver Portal, verantwoordelijke voor bilaterale aangelegenheden van het buitenlandministerie.

Raúl vertelde Reynders dat hij van Che Frans had geleerd. “ Ik beloofde hem dat hij bij een tegenbezoek de kans zal krijgen om voor studenten een toespraak te houden, en dat mag voor mijn part uren of dagen duren”, schertste de buitenlandminister.

Bij het afscheid gaf Raúl Castro Reynders nog een DVD over Guantanamo. “Zijn boodschap is duidelijk, hij wil over alles praten incl. de opheffing van de VS- blokkade en de mensenrechten. Hij wil een volledige normalisering (nvdr: van de betrekkingen met de VS én de EU), maar dan moet er ook kunnen gepraat worden over dit stuk territorium dat hij terug wil van de VS”, voegde Didier Reynders nog toe.

Reynders benadrukte ook de visie van Castro op de rol van Cuba in de wereld. Zo organiseert het eiland de gesprekken tussen de Colombiaanse overheid en de guerrillabeweging FARC. Hoewel Cuba hulp nodig heeft, steekt het tegelijk vaak elders de handen uit de mouwen. Bijvoorbeeld in Haïti, maar ook in de strijd tegen ebola in Sierra Leone en Guinee.

Voordien had Reynders ontmoetingen met verantwoordelijken van het buitenlandministerie en werd hij ontvangen door de vicepresident van de ministerraad, Ricardo Cabrisas Ruiz. Zij ondertekenden samen een akkoord over een bilaterale schuldherschikking.

Belangrijk was ook de ontmoeting met de minister voor buitenlandse handel en investeringen, Rodrigo Malmierca Díaz, die Reynders nog kent van diens tijd als Cubaans ambassadeur in België.

Cubadebate

Sudinfo