De VS investeren meer in ondermijning van Cuba dan ze er voor terugkrijgen

De National Endowment for Democracy (NED) financierde in 2020 een 40-tal subversieve projecten in Cuba en vormt zo een van de belangrijkste economische wapens van de inmenging van de VS-regering in andere landen, met de bedoeling om de regeringen daar die niet aan haar verwachtingen voldoen te destabiliseren.

De website van de NED onthulde dat in 2020 meer dan vijf miljoen dollar (5.077.788) werd geïnvesteerd, waaraan nog fondsen moeten worden toegevoegd die zijn toegewezen aan ngo's en stichtingen die niet voorkomen in het hoofdstuk Cuba van het rapport, maar die ook actie voeren tegen het eiland, naast het geld dat wordt gekanaliseerd via het U.S. Agency for International Development (USAID) en andere soortgelijke organisaties, merkt de Argentijnse journalist Héctor Bernardo op, in een artikel gepubliceerd in Diario Contexto.

Op 23 februari 2021 publiceerde de NED een lijst van de organisties die tussen de 20.000 en 650.000 dollar kregen om in Cuba te interveniëren gedurende het voorgaande jaar. De publiekelijk verspreide strategie van de NED bestaat erin "inspanningen" te ondersteunen ter verdediging van twee imperialistische voorwendselen om zich te mengen in de aangelegenheden van andere volkeren: mensenrechten en democratie. Anderzijds is het duidelijk dat hun werkelijke bedoeling is huurlingen en pro-imperialisten te motiveren door hen wat geld te bieden voor de uitverkoop van het vaderland.

De lijst van begunstigden die een paar centen proberen te verdienen is lang, waardoor leugens worden verspreid en de publieke opinie over Cuba wordt vertroebeld. Er is wel een rode draad: Deze projecten zijn gericht op specifieke sectoren van de Cubaanse bevolking (kunstenaars, schrijvers, journalisten, zelfstandigen, vrouwen, de diaspora...) en behandelen specifieke kwesties in een poging dissidentie aan te wakkeren, waarvan we sommige hebben zien "ontploffen" op sociale netwerken - vooral de afgelopen twee jaar - gendergeweld, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en de pers, naast andere onderwerpen van belang.

De gebrekkige Internettoegang, die jarenlang tot de belangrijkste uitgebetuite kwesties behoorde, komt niet meer voor, hoewel de NED het gebruik van nieuwe technologieën blijft aanmoedigen om de verspreiding van nepnieuws en lasterlijke inhoud die bedoeld is om de revolutie in diskrediet te brengen, te vergemakkelijken.

Ze zetten in op een gebrek aan kennis over de Cubaanse instellingen, om wat zij "onafhankelijk denken" noemen te bevorderen, en nemen hun toevlucht tot mediatrucs om zich te laten horen bij de Verenigde Naties.

Zelfs onze vakbonden, met hun grote inzet voor rechtvaardigheid, zijn in het vizier van de NED, die 230.000 dollar heeft toegekend aan een groep die in theorie bijstand zou verlenen aan onafhankelijke activisten in Cuba en zou werken aan de bevordering van arbeidsrechten in de informele sector, iets wat de staat samen met de vakbond al doet, en wat in 2021 in een stroomversnelling is geraakt met de goedkeuring van een nieuw wettelijk kader voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Cuba was echter niet het enige land dat in 2020 te maken kreeg met inmenging van de NED. Net als voorheen waren Nicaragua en Venezuela het voornaamste doelwit, gevolgd door Ecuador, Bolivia, Brazilië en Mexico.

Net als een televisieserie die zich voortsleept met weinig nieuwe wendingen, zullen de pogingen van de NED's om de revolutie te vernietigen doorgaan. We zijn echt benieuwd naar het 2021-rapport, om te zien hoeveel ze hebben betaald voor de afleveringen van 11 juli en 15 november, waarin ze zeker veel meer hebben geïnvesteerd dan ze ervoor hebben teruggekregen.

Granma