Cubanismo.be veroordeelt rechts manoeuver in het Europees Parlement

"Hardhandig optreden van de regering tegen protesten en burgers in Cuba". Dat is de titel van een agendapunt dat vandaag - donderdag 16 september -  op de agenda van de plenaire vergadering van het Europees Parlement staat. Het doel van de initiatiefnemers is om een resolutie gestemd te krijgen waarin Cuba wordt veroordeeld voor allerlei zware mensenrechtenschendingen naar aanleiding van de protesten van 11 juli.Wij schreven op onze site al uitvoerig over de werkelijke oorzaken van deze protesten (lees verder). Het debat dat de (extreem)rechtse fracties uitlokt heeft echter helemaal niet de bedoeling om de reële oorzaken van de onvrede aan te pakken. Waarom geen actievere diplomatie naar de VS toe om de illegale blokkade van Cuba op te heffen? Want precies de blokkade is grotendeels verantwoordelijk voor de grote schaarste, die tot terechte onvrede leidt bij de bevolking. 

Bovendien brengt deze resolutie een jarenlange constructieve samenwerking tussen de EU en Cuba in woelig vaarwater.  In plaats daarvan zou het Europees Parlement beter actie ondernemen om de verdere ontwikkeling van de samenwerking met Cuba te steunen.
 
- Meer actieve steun verlenen aan de "Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking" tussen de EU en Cuba. Er kunnen nog zoveel samenwerkingsprojecten opgezet worden op vlak van de strijd tegen de klimaatopwarming, of de ontwikkeling van innovaties in de biofarma. 
 
- 184 staten stemden op 23 juni in de Verenigde Naties dat de VS hun blokkade van Cuba moeten opheffen. Het Europees Parlement en zijn leden moeten druk uitoefenen op de VS om dat te doen. De Amerikaanse president heeft de macht om een uitvoerend bevel te geven om de 243 extra sancties van Trump tegen Cuba onmiddellijk ongedaan te maken. De blokkade door de VS is in strijd met het internationaal recht. Het is extraterritoriaal en illegaal. De EU heeft wetten en regels om de blokkade tegen te gaan en die moeten worden uitgevoerd om haar burgers en bedrijven te beschermen.
 
- De verdere ontwikkeling van de parlementaire groep van het Europees Parlement voor vriendschap tussen de EU en Cuba voor uitwisseling en begrip en bijdragen aan contacten tussen de parlementariërs van beide samenlevingen.
 
- Bevordering van tripartiete samenwerking tussen EU/EU-landen, Cuba en arme landen in het Zuiden die ontwikkelingssteun nodig hebben, of het nu gaat om gezondheidszorg, onderwijs of andere sectoren. De EU beschikt over technologie en financiële middelen, Cuba over artsen en andere specialisten met veel praktische ervaring met het werken in zuidelijke landen.
 
De wereld staat voor enorme opgaven op het gebied van milieu, klimaatverandering, rampenparaatheid, pandemieën, vluchtelingen, conflicten enz. Wij in de EU dragen hieraan bij en Cuba ook. Cuba is een klein eiland, maar heeft de wereld veel te bieden. Confrontatiepolitiek is destructief voor de toekomst van de mensheid. Concrete samenwerking is een win-winsituatie voor iedereen. Laten we daarvoor kiezen. 

Cubanismo.be, donderdag 16 september 2021