Cubanismo.be lobbyt samen met Europese Cubamilitanten in het Europees Parlement

Vandaag begonnen de twee lobbydagen in het Euro Parlement. Zweedse, Ierse, Duitse, Porugese, Italiaanse, Franse en Belgische Cuba-militantne bezoeken hun Parlementsleden in Brussel.

De EU is officieel tegen de VS-blokkade tegen Cuba, maar laten tegelijk toe dat Europese bedrijven en banken er zich naar schikken. Zo is het via de grootste banken onmogelijk om geld te storten naar het eiland. Verschillende bedrijven weigeren bestellingen uit Cuba.

De VS bedreigen hen immers met hoge boetes die deze banken en bedrijven ook betalen om verder handel te kunnen drijven in de VS. Zo bepaalt de VS in de feiten de economische relaties van de EU met het eiland en vormt de blokkade niet alleen en aanfluiting van de soevereiniteit van Cuba maar evenzeer van de Europese Unie.

Deze feiten zijn erg weinig bekend en de Lobbydagen wil het Europarlement bewegen om deze schandalige gang van zaken te contesteren bij de Commissie en deze extraterritoriale gevolgen van de VS-blokkade te verbieden.

De Belgische delegatie bezocht Bart Staes van Groen die het met onze analyse eens is en wegen aangaf om in de institutionele doolhof van de EU onze boodschap te verspreiden en de druk op te voeren binnen Europa om affectief afstand te nemen van de interventionistische VS-politiek t.a.v. Cuba