Cubanismo.be in de Cubaanse pers: De VS-blokkade van Cuba is onaanvaardbaar, klinkt het in België

Isabelle Vanbrabant, voorzitster van de Belgische vereniging Cubanismo.be, vindt het noodzakelijk om meer bekendheid te geven aan de realiteit van het eiland en aan de moeilijkheden die de blokkade met zich meebrengt, Ze noemde het afgelopen 9 april onaanvaardbaar dat de Verenigde Staten vasthouden aan de blokkade tegen Cuba, een land met een traditie van solidariteit die in tijden van de Covid-19 nog maar eens wordt bevestigd."Hoe is het mogelijk dat een land dat zo groot is in zijn internationale solidariteit nog steeds wordt geblokkeerd", vertelde de activiste aan Prensa Latina. Volgens haar moeten er meer inspanningen worden geleverd om de realiteit van het eiland en zijn moeilijkheden als gevolg van de impact van de belegering bekend te maken, een realiteit die door de mainstream media herhaaldelijk wordt genegeerd.

Volgens Vanbrabant denken veel mensen in België, Europa en de wereld dat met president Barack Obama een einde is gekomen aan de blokkade, en weten ze niet dat deze maatregel door de huidige regering, onder leiding van Donald Trump, nog intensiever is geworden.

De leugens over Cuba gaan door, en we zien hoe de mensen verrast zijn als we uitleggen dat het met Trump nog erger wordt, met zware economische gevolgen, zegt ze.

De voorzitster van Cubanismo.be, een organisatie die al twee decennia solidariteitswerk verricht, wees erop dat de vreselijke pandemie die door het nieuwe coronavirus werd veroorzaakt, opnieuw de humanistische en internationalistische houding van Cuba heeft aangetoond en de agressiviteit van Washington heeft blootgelegd.

De impact van de komst in Italië van een Cubaanse medische brigade ter ondersteuning van de strijd tegen Covid-19 was zeer groot. Velen waren verrast en onder de indruk van dat gebaar, dat we in België via videoconferenties en artikelen in de traditie van de medische hulpverlening plaatsen die praktisch met de Revolutie begon, zo zegt ze.

Voor Vanbrabant is het weliswaar belangrijk dat de solidariteit van het eiland en de uitdrukking ervan in de huidige gezondheidscrisis bekend wordt gemaakt en erkend, maar het is net zo belangrijk dat de mensen begrijpen dat de VS-blokkade nog steeds volop aan de gang is en ernstige gevolgen heeft.

"Ze moeten weten dat ze voortduurt en dat het in tijden van het coronavirus nog meer schade veroorzaakt, ondanks Cuba's volksgezondheidsstelsel en zijn beginsel van gezondheid als een mensenrecht", zei ze in haar gesprek met Prensa Latina.

De solidariteitsactiviste betreurde dat in Europa, op regeringsniveau, de blokkade meer met woorden dan met concrete daden wordt afgewezen, "omdat de Verenigde Staten in de praktijk hun extraterritoriale wetten opleggen".

Daarom zetten we ons informatiewerk voort en versterken we ons werk binnen de Coördinatie tegen de blokkade, die verschillende en niet alleen solidariteitsorganisaties samenbrengt.

Vanbrabant voegde de stem van Cubanismo.be toe aan degenen in de wereld die de oproepen van de Verenigde Naties en persoonlijkheden steunen om de sancties die aan verschillende landen zijn opgelegd op te heffen, zodat die de Covid-19-pandemie beter het hoofd kunnen bieden.

Bron: Prensa Latina