Cubaanse middenveld veroordeelt de wanordelijkheden

Verschillende Cubaanse massaorganisaties (het middenveld) zoals de CTC (vakbonden), FMC (vrouwen) en de CDR (wijkcomités), die miljoenen Cubanen vertegenwoordigen, veroordelen de wanordelijkheden van 11 juli jl. Hieronder volgt de verklaring van de vakbondsfederatie CTC.

De Central de Trabajadores de Cuba en de Nationale Vakbonden verwerpen met kracht de wanordelijkheden die in verschillende steden hebben plaatsgevonden, gesteund door een mediacampagne die bepaalde opvattingen tracht op te leggen met als doel de Cubaanse Revolutie te delegitimeren.

De regering van de Verenigde Staten is vastbesloten een sociale opstand in Cuba uit te lokken, middels de verscherping van de economische, commerciële en financiële blokkade en de goedkeuring van 243 maatregelen die tijdens de regering van Donald Trump zijn opgelegd en die de voortgang van de ontwikkelingsprogramma's van het land belemmeren, waardoor het welzijn van werknemers en hun gezinnen aanzienlijk wordt aangetast.

De vakbeweging betuigt haar krachtige steun aan het revolutionaire en patriottische antwoord van ons heldhaftige volk en bekrachtigt haar inzet voor de verdediging van de revolutie, waarbij de productie van goederen en diensten zo efficiënt mogelijk wordt gemaakt om aan de behoeften van het volk te voldoen.

Wij veroordelen de campagne van "humanitaire interventie" die de Verenigde Staten willen uitvoeren onder het voorwendsel van de situatie die is ontstaan door de pandemie en de beperkingen als gevolg van de economische oorlog die zij ons opleggen. Wij Cubanen kennen het ware doel ervan en wij geven te kennen dat wij dergelijke "hulp" niet willen. Wat Cuba nodig heeft is een opheffing van de blokkade.

Wij danken de vakbondsorganisaties en de vrienden van de wereld voor hun solidariteits- en steunbetuigingen, met de verzekering dat wij de vlaggen van onafhankelijkheid, soevereiniteit en vrijheid, die zoveel bloed hebben gekost van de beste zonen en dochters van ons land, waardig blijven wapperen. Het bevel om te strijden is gegeven. Verdedig de straten, revolutionairen!

Lang leve de Cubaanse Revolutie! Het vaderland of de dood! We zullen winnen!