Cubaans parlement sluit 2020 hoopvol af

Cubaanse parlement sluit een moeilijk jaar 2020 af en keurt de plannen voor 2021 goed. Gerardo Hernández Nordelo – een van de Vijf – is verkozen in de Staatsraad. 

Na de vergaderingen van de verschillende commissies kwam het voltallige Cubaanse parlement op 16 en 17 december fysiek en online bijeen. 

De macabere schaduw van COVID-19

President Diaz Canel hield afgelopen donderdag de slottoespraak. Hij gaf de laatste cijfers van de coronacrisis: Cuba nam bijna 1,3 miljoen tests af en registreerde 9.771 positieve gevallen waarvan er helaas 137 overlijdens te betreuren vielen. Ter vergelijking: In België liep de dodentol op tot meer dan 18.000 doden, terwijl landen als de VS en Mexico honderdduizenden doden tellen.

Cuba kent ook een groot genezingspercentage: bijna 90% van de met corona besmette mensen herstelde. Het land werkt koortsachtig voort aan een eigen vaccin. Ongeveer 3.000 gezondheidswerkers van 53 internationale brigades Henry Reeve boden hulp in 39 landen.

Economische krimp, maar optimisme voor 2021

Voor 2020 voorzag men een groei van 1%, maar door de verscherpte blokkade, de pandemie en de draconische terugval van het toerisme zal de economie wellicht met 11% krimpen. Er werden meer dan 47.000 gebouwen afgewerkt en er werden voor bijna 2,5 miljard buitenlandse investeringen goedgekeurd. In de speciale havenzone Mariel zijn nu bedrijven uit 21 landen actief.

Voor 2021 voorziet de begroting in 288 miljard peso inkomsten en 375 miljard uitgaven, wat een tekort van 87 miljard peso betekent. 65% van de uitgaven gaat naar de gesubsidieerde activiteiten (overheidsdiensten, onderwijs, gezondheid, overheidsbedrijven etc.). 

Ondanks de onzekerheid over de verdere evolutie van de pandemie, hoopt het land op een geleidelijke economische groei in 2021 van 6 tot 7%. De investeringen stijgen met 22%; 60% daarvan gaat naar de productie van voedsel, geneesmiddelen, defensie, toerisme, hernieuwbare energie en de bouwsector. 

Wetgeving niet helemaal op schema

Er werden verschillende wetten goedgekeurd, bijvoorbeeld over de lokale besturen, maar een aantal, zoals die over het familierecht, werden uitgesteld. De pandemie stak het voorbereidend werk stokken in de wielen. Van de 14 voor 2020 geplande wetten zijn er nog 8 niet afgewerkt, maar het is de bedoeling dat ze in 2021 zullen worden afgerond.

Oproep tot de massaorganisaties

De president besloot zijn toespraak met een oproep tot dialoog en oplossingsgericht werken, wars van alle formalisme en bureaucratie. Hij riep de massaorganisaties (de diverse volksorganisaties) ook op om proactiever en inclusiever te zijn en negatieve zaken zonder omwegen te bespreken, ook met zij die niet overtuigd zijn of het zich niet aantrekken. De organisaties moeten voortdurend op het terrein zijn, niet alleen om slogans te roepen maar ook om scholen en wijken te bezoeken om de problemen en de realiteit te kennen. Werk aan de winkel, want het regent bijvoorbeeld klachten over de te lakse aanpak van ongerechtvaardigde prijsstijgingen.

Gerardo Hernández in de Staatsraad

De Staatsraad is het hoogste politieke orgaan tussen de zittingen van het parlement in. Hij telt nu 21 leden. De Staatsraad waakt over de uitvoering van de Grondwet en de wetten, heeft zowel een wetgevende als controlerende functie en kan op talrijke domeinen initiatieven nemen. Het parlement verkiest uit zijn midden de leden van de Staatsraad. 

Gerardo Hernández is op 4 juni 1965 in Havana geboren. Hij studeerde in 1989 af aan de Hogeschool voor Internationale Betrekkingen Raúl Roa García en vertrok voor een jaar op een internationale missie in Angola, waar hij zich deed opmerken door zijn moed. In 1980 begon hij in de rangen van de Communistische Jeug (UJC) te militeren, en in 1993 werd hij lid van de Communistische Partij. Hij is gehuwd met Adriana Pérez en samen hebben ze drie kinderen.

Hij is een van de Cubanen die in de jaren negentig naar de VS werd gezonden om er terreuraanslagen tegen Cuba te helpen voorkomen. Na een schijnproces werden hij en nog vier anderen in 2001 tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. Dankzij een – door cubanismo.be (toen nog ICS) sterk ondersteunde – wereldwijde Free-the-Five campagne kwam hij eind 2014 vrij en kon hij naar Cuba terugkeren. Hij kreeg o.a. de titel van Held van de Republiek Cuba.

In 2018 werd hij verkozen  als parlementslid. Hij werd ook nationale coördinator van de CDR’s (de comités voor de verdediging van de revolutie, de grootste massaorganisatie in Cuba). 

Gerardo werd unaniem door de 563 parlementsleden verkozen. “Deze uitslag bewijst nog eens onze erkentelijkheid jegens hem en we weten dat hij deze verantwoordelijkheid met zijn revolutionaire inzet en ervaring zal dragen.”, aldus parlementsvoorzitter Esteban Lazo.

Revolutionair optimisme

2021 wordt voor Cuba ongetwijfeld weeral een bijzonder jaar, met onder andere in april het 8e partijcongres en een nieuwe president in het Witte Huis. Maar de Cubanen zijn revolutionair, en dus optimistisch: “We konden het, we kunnen het en we zullen het altijd kunnen” viel er te lezen op een spandoek in een van de vergaderzalen van het Congrespaleis waar de afgelopen parlementaire werkzaamheden plaatsvonden.