Cuba zet strijd tegen HIV verder

Cuba is gestart met fase één van klinische testen met een nieuw vaccin om het virusgehalte van patiënten met HIV te verlagen. Dit vaccin zou de levenskwaliteit van HIV-patiënten moeten verhogen.Yayri Caridad Prieto Correa, een onderzoekster aan het Centrum voor Genetische Engineering en Biotechnologie (CIGB) van Havana meldde aan het Cubaans Persagentschap dat de testresultaten op de eerste negen patiënten geen negatieve effecten of giftigheid vertoonden. Dit is de eerste doelstelling van de testen van Fase 1. Na preklinische testen met proefdieren, en daarna met deze kleine groep van patiënten is gebleken dat met TERAVAC-VIH de reactie van het immuunsysteem van het organisme verbetert.

 

De onderzoekster benadrukte dat het om een meerjarenproject gaat, dat veel tijd zal kosten. Het project zal nog meer testen met een hoger aantal seropositieve patiënten omvatten, waarbij doeltreffendheid zal worden bepaald.

Het gaat er vooral om dat de nationale wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, en dan vooral het CIGB, het speurwerk naar mogelijke vaccins tegen HIV als een topprioriteit zullen blijven behandelen, hoewel preventie uiteraard het belangrijkste middel blijft om besmetting te voorkomen.

Het uiteindelijke doel is om de huidige drievoudige behandeling te vervangen, waarbij verschillende methodes om de besmetting te voorkomen worden gecombineerd. Dit is zeer doeltreffend omdat de retrovirale inhibitoren* de verspreiding van het virus blokkeren. Nochtans kunnen deze inhibitoren nevenschade veroorzaken en daarom de stopzetting van de behandeling vereisen.

Deze resultaten werden door Prieto Correa en haar onderzoeksteam voorgesteld op het eerste Bioproces Congres, dat plaatsvond te Camaguey.

Hoewel het vaccin de indruk geeft doeltreffend te zijn, geneest het volgens de onderzoekster de ziekte niet. De toediening gebeurt gelijktijdig langs de neus via een spray en door een inspuiting in de spieren. Voorafgaande proeven toonden aan dat de virale lading (hoeveelheid HIV-virus in het lichaam) in de CD8-cellen afneemt.

De overdracht van het virus van moeder op kind werd op Cuba reeds sinds 31 jaar ongedaan gemaakt. Cuba is het eerste land dat de overdracht van HIV en syfilis van moeder op kind heeft opgeheven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft Cuba erkend als voortrekker wat de voorkoming van HIV betreft. Margaret Chan, de Directeur van de WHO, verklaarde dat het “één van de grootst mogelijke verwezenlijkingen op het vlak van openbare gezondheidszorg” betekende en een belangrijke stap in de richting van een AIDS-vrije generatie.

Jamaicaobserver

Vert.: Rita Van Den Bossche
*Inhibitor. Een stof die een remmende werking heeft op andere stoffen zoals een enzym, geneesmiddel, hormoon of de ontwikkeling van een bacterie

Filmpke van de VN over dit onderwerp