Cuba voor de vijfde keer verkozen in de VN-mensenrechtenraad

Cuba werd op 13/10 verkozen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, Ondanks de campagnes en de druk van de VS stemden 170 landen van de 192, 88% procent van de leden van de VN Cuba in de raad.

Die bestaat uit 47 lidstaten en is verantwoordelijk voor de bevordering en bescherming van alle mensenrechten in de wereld. "Ondanks de lastercampagne, kunnen de prestaties van Cuba niet worden verdonkeremaand," zei de minister van Buitenlandse Zaken.

Als oprichtend lid van de Raad voor de mensenrechten, dat de voormalige Commissie voor de rechten van de mens vervangt, wordt Cuba voor de vijfde keer gekozen als lid van dat intergouvernementele orgaan.

"Ons land, dat vastbesloten is een steeds rechtvaardiger samenleving op te bouwen, met het welzijn van de mens en sociale rechtvaardigheid als doel, heeft de geheime, rechtstreekse en individuele stem van 170 leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gekregen. Dat is het gevolg van respect en bewondering voor het humanistische werk van de Cubaanse Revolutie, de belangrijkste garantie voor het genot en de bescherming van de mensenrechten op het eiland". Zegt het buitenlandministerie.

"Deze verkiezing onderstreept het zelfbeschikkingsrecht en het verzet van het Cubaanse volk tegen de ernstige hinderpalen en bedreigingen die worden veroorzaakt door de unilaterale vijandige economische, commerciële en financiële blokkade door de VS. Die vormt een flagrante, massale en systematische schending van de mensenrechten en is het belangrijkste obstakel voor de verwezenlijking van hogere doelstellingen op dit gebied".

Het is ook een erkenning "van de aanzienlijke vooruitgang die Cubanen hebben geboekt bij het genieten van al hun rechten en voor de uitgebreide staat van dienst van het land op het gebied van de internationale samenwerking m.b.t. mensenrechten. Daaruit blijkt de ondubbelzinnige bereidheid tot een respectvolle, openhartige en open dialoog".

"Cuba zal zich in de Raad voor de mensenrechten inzetten met zijn eigen constructieve stem, met zijn ervaring als ontwikkelingsland dat de dialoog en de samenwerking verdedigt, in tegenstelling tot een straffende benadering en selectieve verontwaardiging, ter bevordering en bescherming van alle mensenrechten voor iedereen", benadrukte het buitenlandministerie.

Cubadebate