Cuba veroordeelt krachtig de agressie tegen Syrië

De regering van de Republiek Cuba veroordeelt ten strengste de nieuwe aanval van de Verenigde Staten en enkele van haar geallieerden, in de nacht van 13 april tegen militaire en civiele installaties in de Republiek Syrië met als voorwendsel  het veronderstelde gebruik tegen burgers van chemische wapens door de Syrische Regering.

De Revolutionaire Regering van Cuba veroordeelt ten strengste de nieuwe aanval uitgevoerd door de Verenigde Staten en enkele van haar geallieerden, deze nacht 13 april tegen militaire en burger installaties in de Republiek Syrië, onder het voorwendsel van het zogezegde gebruik van chemische wapens door de Syrische regering.

Deze unilaterale actie, in de marge van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, vormt een flagrante schending van de beginselen van het internationaal recht en het Handvest van die organisatie. Het is een aanval tegen een soevereine staat en verscherpt het conflict in het land en de regio.

De Verenigde Staten hebben Syrië aangevallen zonder dat er bewezen is dat de Syrische Regering chemische wapens zou hebben gebruikt en ondanks het feit dat het technisch secretariaat van de Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OPCW) liet weten dat het eerstdaags een ploeg van hun Onderzoeksmissie ter plaatse, stuurt in Douma, om er op vraag van Rusland een onderzoek te verrichten.

Cuba, oorspronkelijk ondertekenaar een deelnemer van de Conventie tegen Chemische Wapens, verwerpt ten zeerste het gebruik van dit soort wapens en andere massavernietigingswapens door gelijk wie en onder gelijk welke omstandigheden.

De Revolutionaire regering spreekt haar solidariteit uit met het Syrische volk en haar regering voor het verlies aan mensenlevens en de materiele verliezen als gevolg van deze gruwelijke aanval.

Havana 13 april 2018