Cuba veroordeelt de staatsgreep in Brazilië

De Cubaanse regering heeft de al maanden aan de gang zijnde zogezegd wettelijke parlementair-juridische staatsgreep in Brazilië herhaaldelijk aan de kaak gesteld. Vandaag voltrekt zich een fundamentele stap voor de doelstellingen van de putchisten.

De meerderheid van de Braziliaanse senatoren besliste om de politiek-juridische procedure tegen de wettelijk verkozen presidente Dilma Rousseff voort te zetten en zo haar mandaat “tijdelijk” voor een periode tot 180 dagen op te schorten. In die tijd moet de Senaat met een tweederdemeerderheid over de definitieve afzetting stemmen.

In werkelijkheid gaat het om een kunstgreep door de oligarchie van dat land, met de steun van de reactionnaire media en het imperialisme, met de bedoeling het politieke project van de Arbeiderspartij terug te draaien, de wettelijke regering omver te werpen en de macht terug te grijpen die ze niet via verkiezingen kon verwerven.

Wat zich vandaag in Brazilië afspeelt maakt deel uit van de reactionnaire tegenaanval van het imperialisme en de oligarchie tegen de revolutionaire en progressieve regeringen van Latijns-Amerika en de Caraïben. Hij bedreigt de vrede en de stabiliteit van de landen en gaat in tegen de letter en de geest van de Verklaring waarbij Latijns-Amerika en de Caraïben tot vredeszone worden uitgeroepen, die de regerings- en staatshoofden van de regio in januari 2014 op de tweede top van de CELAC ondertekenden.

President Raúl Castro verklaarde afgelopen 29 december bij het afsluiten van de zesde zitting van het parlement daarover het volgende: “De geschiedenis toont aan dat wanneer rechts regeert het zonder aarzelen elk sociaal beleid ontmantelt, de rijken bevoordeelt, het neoliberalisme weer invoert en de werkers, vrouwen en jongeren aan de wrede shocktherapieën onderwerpt”.

Het Braziliaanse volk, de linkse politieke krachten en de strijdbare sociale bewegingen verwerpen de staatsgreep en zullen zich verzetten tegen elke poging om de belangrijke sociale programma's te ontmantelen die de regeringen van de Arbeiderspartij onder leiding van Lula en Dilma hebben ontwikkeld, zoals “Bolsa Familia” (Gezinsbeurs), “Más Médicos” (Meer dokters), “Mi Casa - Mi Vida” (Mijn huis, mijn leven) en “Hambre Cero” (Zero honger), die het leven van tientallen miljoenen mensen in dat land hebben veranderd.

Dilma, Lula en de Arbeiderspartij en het Braziliaanse volk zullen altijd op de volle solidariteit van Cuba kunnen rekenen.

Havana, 12 mei 2016

Bron: Granma, 12 mei 2016

Vertaling: E. Carpentier