Cuba pleit in de VN voor een sterker engagement voor het klimaat

Kort na de ondertekening van het akkoord van Parijs, signaleert de Cubaanse minister van Wetenschap, Techniek en Milieu, Elba Rosa Pérez, dat de bijdragen…

…. die de verschillende regeringen beloofden in Parijs m.b.t. emissieverminderingen, onvoldoende zijn om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2°C te kunnen houden. “ Voor de ontwikkelingslanden hangen de mogelijk uitstootverminderingen af van de middelen die ze ervoor ter beschikking hebben. Financiering en transfer van technologie blijven immers zwaar ondermaats”, zei ze.

Elba Rosa Pérez kloeg ook de beperkingen aan m.b.t. schadeloosstellingen voor schade aangericht door de klimaatverandering, die vnl. in het zuiden nu al erg zwaar is. “ We hopen dat de bijdrage van de ontwikkelde landen in het Groene Klimaat Fonds een efficiënte toepassing van het akkoord van Parijs zal mogelijk maken, zodat we transparante roadmap kunnen uittekenen die rechtvaardig een evenwichtig is m.b.t. de financiële steun aan de landen van het zuiden

Ze herinnerde er  in de VN-vergadering nog eens aan dat de recentste wetenschappelijk studies de zorgen over de klimaatverandering voor de mens zeker bevestigen. De impact op waterschaarste, migratie, voedselveiligheid en grote natuurrampen is onmiskenbaar.

« Als we er niet in slagen deze situatie te keren, wat zal er dan met de kussteden gebeuren ? met de voedselproductie, vnl. die voor de 880 miljoen aardbewoners die nu honger lijden”, vroeg ze zich af.

Ze sloot haar interventies af met de herbevestiging van het Cubaanse engagement voor de gemeenschappelijke strijd tg de klimaatverandering én voor de uitbouw van een schonere en rechtvaardiger wereld.

RHC