Cuba overleefde het duurste jaar van de geschiedenis van de blokkade

Voor het eerst in de geschiedenis van de genocidale politiek van de economische, commerciële en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba bedraagt de financiele schade op jaarbasis meer dan 5 miljard dollar.

In het jaarverslag waarin de balans wordt opgemaakt van de omvang van de schade die dit extraterritoriale beleid heeft aangericht aan de dagelijkse en toekomstige ontwikkeling van het eiland, heeft buitenlandminister Bruno Rodriguez Parrillain tijdens een virtuele persconferentie de groeiende vijandigheid van de Verenigde Staten aan de kaak gesteld. Zonder zich zorgen te maken over de plaag van de COVID-19-pandemie, heeft de Trump-administratie méér sancties opgelegd, in flagrante schending van alle regels van de handel en de investeringen.

Zoals in de resolutie die aan de Algemene Vergadering van de Verenigde zal worden voorgelegd, getiteld "Noodzaak om een einde te maken aan de economische, commerciële en financiële blokkade die de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba hebben ingesteld", heeft Rodriguez Parrilla tussen april 2019 en maart 2020 de belangrijkste gevolgen van deze ware belegering van het eiland voor de verschillende sectoren van de samenleving geëvalueerd.

Hij wees erop dat sinds Trump aan de macht is gekomen, er in slechts één jaar tijd meer dan 90 beperkende maatregelen zijn genomen, bijna één per week. Dat getuigt van zijn agressieve wens om het Cubaanse volk steeds meer leed te berokkenen en de inspanningen van het land om een sociaal-economische strategie uit te stippelen, negatief te beïnvloeden.

"De blokkade wordt extraterritoriaal toegepast tegen de soevereiniteit van derde staten, bedrijven en burgers van andere landen", aldus Rodriguez Parrilla, die er bij de internationale gemeenschap op aandringt deze wrede inmengingspolitiek opnieuw met een overweldigende meerderheid te verwerpen en om voor de 29e keer de resolutie goed te keuren die in mei 2021 aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal worden voorgelegd.

Hij zei dat de jacht op transportbedrijven om de levering van brandstof aan het eiland te voorkomen, sancties en laster steeds perverser worden: "Wie de verkiezingen in de Verenigde Staten wint, zal moeten erkennen dat de blokkade schadelijk is voor Cubanen, gezinnen, de mensenrechten schendt en reizen, visa en gezinshereniging bemoeilijkt. »

Hij verwees ook naar de gevolgen van de maatregelen voor de bevolking van de Verenigde Staten zélf, die hun regering in een "diep isolement en verder in diskrediet brengen" brengen, naast het veroorzaken van schade aan andere landen door de schending van hun nationale soevereiniteit.

Hij beschreef de inspanning om de Cubanen ervan te overtuigen dat de blokkade geen echte impact heeft: minimaliseren door de blokkade te presenteren als een bilateraal conflict, terwijl de families van de archipel er "elke dag en elk uur" onder lijden, als écht cynisch.

"De blokkade is van nature een uiting van het historische onvermogen van de VS regering te erkennen dat Cuba een onafhankelijke natie is, die volgens het internationale recht haar soevereiniteit en zelfbeschikking ten volle moet kunnen genieten en uitoefenen," concludeerde Rodriguez Parrilla.

Granma