Cuba behoudt sociale realisaties ondanks VS-blokkade van 134 miljard dollar

Gratis onderwijs, voorbeeldige gezondheidszorg, uitroeing van ondervoeding. De blokkade van zijn buurland, dat gedurende 56 jaar miljarden dollars aan verliezen heeft veroorzaakt, heeft het kleine eiland niet verhinderd grote sociale verwezenlijkingen te realiseren. Zaterdag op ChePresente 15u: Strijdmeeting: de ganse wereld tegen de blokkade."Het meest onrechtvaardige, zware en langdurige unilaterale sanctiesysteem dat tegen een land is ingevoerd". Met die zin verwijst het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken naar de blokkade die de naburige VS bijna zestig jaar volhouden tegen het Caribische eiland. De blokkade heeft tussen april 2017 en maart 2018 maar liefst 4,2 miljard dollar gekost, zo blijkt uit een jaarverslag dat op 24 augustus door de autoriteiten werd voorgesteld. Een enorme rekening die de totale kost van de verliezen die de blokkade van 56 jaar voor de economie van het eiland heeft veroorzaakt, op 134,5 miljard dollar brengt volgens gegevens van de VN.

Licht versoepeld onder de regering Obama - maar ondanks beloften nooit afgeschaft - bereikte de Noord-Amerikaanse blokkade tegen Cuba opnieuw een hoogtepunt in juni 2017, toen de nieuwe president Donald Trump besloot het te versterken, met name door een lijst te publiceren van 179 Cubaanse entiteiten waarmee Amerikaanse rechtspersonen geen handel mogen drijven.

"De nieuwe sancties tegen Cuba hebben geleid tot een daling van het aantal bezoekers uit de VS en hebben grote obstakels opgeworpen voor de economische betrekkingen van Cubaanse bedrijven met potentiële partners uit de VS en partners uit derde landen", aldus het regeringsrapport. "Deze maatregelen hebben niet alleen gevolgen voor de staatseconomie, maar ook voor de niet-staatssector van het land, waardoor "ernstige schade" wordt veroorzaakt.

Extraterritorialiteit: een wapen van massale intimidatie

In de praktijk betekent de blokkade dat, op enkele uitzonderingen na, alle financiële transacties tussen de twee landen verboden zijn. In theorie mag dus geen enkel product dat elementen van Cubaanse oorsprong bevat, de Verenigde Staten binnenkomen. Een zware doorn in het oog van de Cubaanse economie, die verstoken blijft van export naar 's werelds grootste economische macht.

Maar de dramatische gevolgen van het embargo hielden daar geen halt, want een wet die in 1996 werd aangenomen, verbood "elke persoon of elk bedrijf ter wereld om te onderhandelen over Amerikaans onroerend goed dat in de jaren 1959-1961 door Fidel Castro werd genationaliseerd".

Het wettelijke (maar internationaal rechterlijk volkomen ONwettelijke) wapen dat Washington hiervoor gebruikt: het beginsel van extraterritorialiteit, volgens hetwelk elke buitenlandse onderneming die banden heeft met de Verenigde Staten door Noord-Amerikaanse rechtbanken kan worden vervolgd voor daden die buiten het grondgebied van de Verenigde Staten zijn gedaan. Eenvoudiger gezegd: elk buitenlands bedrijf dat in dollars handelt, kan worden vervolgd en zwaar veroordeeld als het zich niet houdt aan de wil van Washington.

RT Français