Congres in de VS stemt voor verscherping van de blokkade

De anti-Cubaanse lobby torpedeerde niet alleen een amendement dat eindelijk vrij reizen voor VS-burgers en landbouwexport naar het eiland zou mogelijk maken, maar voorziet zelfs nieuwe sancties in het kader van de begrotingswet voor 2017.

I.p.v. de sancties te versoepelen wil het congres dus nog nieuwe toevoegen:

• Verbod om naar Cuba te reizen  in het kader van ‘people to people’ -ontmoetingen, wat nu frequent gebeurt.
• Importverbod van producten gekweekt of gemaakt op in 1959 genationaliseerde gronden (nvdr: achtergelaten door Batista-aanhangers die het land ontvluchtten)
• Verbod op financiële transacties met Cubaanse militairen
• Verbod op het commerciële transacties met  merken die destijds genationaliseerd werden

De voorstellen werden donderdag 7 juli gestemd en twee amendementen die resp. export naar Cuba van landbouwproducten en reizen naar het eiland wilden toelaten werden teruggetrokken. De anti-Cuba lobby o.l.v. Mario Díaz-Balart , Ileana Ros-Lehtinen en Carlos Curbelo haalde hiermee een slag thuis en toonde zich verheugd dat “ beide partijen (Republikeinse én Democratische) steun verleenden aan deze verscherping van de sancties tegen het Cubaanse regime en daarmee de verzoenende politiek t.a.v. de dictatuur verwerpen”.

The Hill, het tijdschrift van het Congres voorspelt evenwel dat Obama zijn veto zal uitspreken tegen dit wetsvoorstel, niet zozeer omwille van de reisbeperkingen, maar vooral om dat de tekst de regeringspolitiek onderuit haalt. Bovendien is het voorstel in tegenstrijd met de tekst die de senaat goedkeurde en die gewoon een status quo t.a.v. dit jaar voorstelt.
In juni werd in de senaat bovendien een amendement van de democratische senatoren Patrick Leahy en Jerry Moran goedgekeurd die een eind wil maken aan alle reisbeperkingen voor Cuba. Een jaar geleden dienden Leahy en Jeff Flake (Republikein van Arizona) al een zelfde voorstel in dat reeds de steun heeft van 51 senatoren, maar nog niet in het plenum gestemd raakte.

Cuba is het enige land ter wereld waarvoor in de VS reisbeperkingen bestaan. Politieke waarnemers in Washington denken dat er nog flink wat onderhandeld zal worden tussen de twee kamers vooraleer er een definitief voorstel van begrotingswet voor 2017 op de presidentiële tafel komt te liggen.

Intussen moeten VS-toeristen nog  langer afwachten of hun regering hen het recht geeft om in alle vrijheid naar het buureiland te kunnen reizen.

Cubadebate