Ambassadrice looft de solidariteit met Cuba in België voor 100 volgers van een webinar

Gisteren hield de Belgische coördinatie tegen de blokkade de virtuele slotmeeting van de campagne ‘Zuurstof voor Cuba’. Cubanismo.be verleende inhoudelijke en logistieke steun. Ong. 100 solidaire Belgen sloten zich aan op het net om de boeiende interventies van o.a de Cubaanse ambassadrice in België te volgen en dat is ook in Havana opgevallen.

De Cubaanse ambassadrice in België, Norma Goicochea, bedankte vandaag de solidariteit voor de afwijzing van de VS-blokkade van het eiland door organisaties en burgers van dit land.

“Cuba heeft het morele gezag en de vastberadenheid om zich te verdedigen, en dankzij de solidariteit weet het dat het niet alleen staat", verklaarde ze op een evenement dat door de Belgische Coördinatie tegen de blokkade van Cuba was bijeengeroepen. Verschillende vertegenwoordigers van solidariteitsgroepen en vakbonden bespraken er de gevolgen van de agressiviteit van Washington en planden nieuwe acties om ertegen te protesteren.

De diplomate herinnerde de deelnemers eraan dat de economische, commerciële en financiële blokkade die de Verenigde Staten gedurende 60 jaar hebben opgelegd, het grootste obstakel is voor de ontwikkeling van haar land, en ook een massale schending van de mensenrechten is die de hele samenleving aantast.

Goicochea praatte in het webinar ook over enkele van de prioriteiten van Cuba zoals monetaire éénmaking en importsubstitutie, in een context die wordt gekenmerkt door de intensivering van de blokkade en de strijd tegen Covid-19.

Deze werken zullen de verworvenheden van de Revolutie consolideren, zoals gratis gezondheidszorg en onderwijs en de verbintenis om de meest kwetsbaren te beschermen, zei ze.

De ambassadeur benadrukte ook aan de leden van de Belgische solidariteit en aan de volgers via het Zoom-platform en het sociale netwerk Facebook - dat Cuba een land is met politieke stabiliteit en een verenigd volk dat zeer geëngageerd is voor de Revolutie.

In haar toespraak wees ze erop dat het speerpunt van de agressiviteit van de Amerikaanse regering weliswaar de blokkade is, maar dat dit niet het enige wapen is dat wordt gebruikt om het eiland aan te vallen. Het huidige beleid in het Witte Huis heeft de blokkade geïntensiveerd en ook de haat zaaiende retoriek, zei hij.

M.b.t. de verkiezing van Biden, herhaalde ze het standpunt van Havana dat bereid blijft tot een constructieve en respectvolle relatie met zijn noordelijke buren.

Het online forum ronde de ‘Zuurstof voor Cuba’- campagne af, die gedurende zeven maanden het Belgische publiek een concreet beeld gaf van de impact van de blokkade vanuit het perspectief van de mensen op het eiland die er dagelijks mee te maken hebben. De strijd tegen die blokkade gaat verder met de Belgische deelname aan een nieuwe Europese campagne: Unblock Cuba.