16.000 slachtoffers van Castro ...

In Knack staat deze week een leugen over Cuba, de zoveelste, namelijk dat ‘het aantal slachtoffers van het Castroregime door sommigen op ruim 16.000 wordt geschat’. Een kort antwoord.


In het aantal artikel staat: “het aantal slachtoffers van het Castroregime wordt door sommigen op ruim 16.000 geschat”.
Mijn antwoord:

Beste Mr. Pironet,

Over Cuba kan men van mening verschillen, maar de waarheid heeft ook zijn rechten. Ik weet niet waar u het cijfer van 16.000 haalt. Er is geen enkel ernstig rapport van mensenrechtenorganisaties of wat dan ook, dat van politieke moorden getuigt in de afgelopen 58 jaar.

Er waren in februari-maart 1959 een veertigtal executies van de ergste beulen van tijdens de dictatuur. Die veroordelingen gebeurden op basis van de principes van de processen van Neurenberg en daarmee werden lynchpartijen voorkomen zoals bij ons na WOII. U weet wel, de repressie die zoveel trauma’s heeft veroorzaakt. De doodstraf is sinds 2003 niet meer uitgevoerd. In dat jaar werd ze welgeteld 3 maal uitgevoerd. Er was toen oorlogsdreiging. Ik vermoed dat het door u aangehaalde cijfer slaat op de slachtoffers van vóór 1959. Dat aantal wordt namelijk geraamd op 20.000.

Ik wil u wel nog twee cijfers meegeven die gemakkelijk verifieerbaar zijn. Indien Latijns-Amerika dezelfde medische verzorging en sociale omkadering zou bieden als Cuba zouden er jaarlijks 130.000 kinderen minder sterven. Reken maar eens uit hoeveel dit over 58 jaar is. En nog een cijfer. De laatste 20 jaar zijn er in Latijns-Amerika meer dan 350 journalisten vermoord, geen enkele daarvan in Cuba (newssafety.net). Gelijkaardige cijfers voor vakbondsleiders, mensenrechtenactivisten, enz.