12 mei 2016/ Brazilië/ This is a coup!

ICS en Intal veroordelen de parlementaire staatsgreep in Brazilië en zijn solidair met de democratische krachten in Brazilië

Op donderdag 12 mei 2016 werd de Braziliaans presidente Dilma Roussef door de Senaat geschorst voor zes maanden in afwachting van haar afzetting. Niet omwille van het feit dat ze misdaden zou gepleegd hebben, maar omdat ze enkele boekhoudkundige trucs op de begroting zou toegepast hebben, iets wat veel Presidenten voor haar ook hebben gedaan. 

Het gaat hier in wezen om een ‘parlementaire staatsgreep’ en dit is geen alleenstaand gegeven in de regio. De Presidente zelf  is ‘clean’, dit in tegenstelling tot de politici die haar afzettingsprocedure hebben gestart. Zij worden wel in verband gebracht met corrupte praktijken en zelfverrijking, onder andere de nieuwe President ad interim Temer. Tegen twee derden van de parlementairen die haar hebben afgezet loopt een gerechtszaak. Met haar afzetting hopen ze lopende fraudedossiers stop te zetten. Het is de wereld op zijn kop. In plaats van de corruptie aan te pakken wordt die nu eigenlijk ondersteund.

In Brazilië heerst al geruime tijd sociale onrust. Temer en co hebben daar gretig gebruik van gemaakt door de volkswoede af te leiden naar Dilma, in een sfeerschepping van massale corruptieschandalen, waarvan Dilma's betrokkenheid niet eens is bewezen. Daarin werden ze gretig geholpen door de massamedia die grotendeels in handen is van de oligarchie. Die media hebben maandenlang intensieve campagne hebben gevoerd om de Presidente af te zetten. Het was een goed georkestreerd plan om de PT (Partido de Trabajadores) van Dilma en voormalig President Lula uit de regering te krijgen. Met resultaat.

Op “ dag #1 zonder democratie in Brazilië” was de situatie al als volgt:

  • Alle ministers onder de nieuwe regering Temer zijn oudere, blanke mannen. Meer dan de helft van de bevolking is Afro-Braziliaans.
  • Het Ministerie van Cultuur en van Vrouwen & Rassengelijkheid is afgeschaft.
  • Temer kondigt aan dat hij Goldman Sachs en het IMF zal binnenhalen om eindelijk orde op zaken te stellen in de economie.
  • De Minister van Economie van Argentinië, greep de gebeurtenissen in Brazilië onmiddellijk aan om MERCOSUR heruit te vinden (voor de goeie verstaanders, uit te hollen). Mercosur is een douane-unie met een aantal buurlanden die gezien wordt als een verdediging tegen de opdringerigheid van de VS.

13 jaar sociaal en progressief beleid onder Lula en Dilma waren een doorn in het oog van de oligarchie en de upperclass. Met deze stille staatsgreep nemen ze weerwraak op het centrumlinkse beleid en proberen ze hun privilegies te vrijwaren. Ze willen terug naar het neo-liberale systeem van voordat de PT aan de macht kwam. Ook de Verenigde Staten wrijven in hun handen. Zij hebben baat bij een terugkeer naar hoe het vroeger was en hebben het nooit goed kunnen verteren dat Brazilië, als regionale grootmacht, bij de BRICS is aangesloten. Binnen MERCOSUR en CELAC heeft Brazilië ook heel wat internationale samenwerkingsakkoorden die de soevereiniteit van andere Latijns-Amerikaanse staten ondersteunen.

In die zin kunnen we niet alleen spreken van een aanval op Brazilië maar op het hele continent, dat nadat het eeuwenlang de achtertuin van de VS was, eindelijk op eigen benen ging staan Het is dan ook geen wonder dat ad interim President Temer een informant was van de VS-Ambassade in Brazilië, zoals Wikileaks geleden onthulde.

Met deze stille staatsgreep dreigen de sociale verworvenheden van het Braziliaanse volk verloren te gaan. Maar de strijd is nog niet gestreden. Het gaat hier niet om een electorale overwinning van de rechtse krachten. De regering Temer heeft bovendien geen enkele legitimiteit. Sociale bewegingen zijn zich volop aan het verenigen voor het behoud van de democratie. De strijd wordt op straat verder gezet. De onderste lagen van de bevolking weten maar al te goed wat hen te wachten staat. In buurland Argentinië heeft de ultra-neoliberale regering van President Macri op een paar maand tijd heel wat sociale verworvenheden teniet gedaan. “No vai ter golpe!” (er zal geen staatsgreep komen ) riepen ze een paar dagen geleden nog. “Fora Temer” (Temer buiten) horen we nu in de Braziliaanse straten.

Wij drukken onze solidariteit uit met het Braziliaanse volk. We roepen alle sociale bewegingen en organisaties op om deze staatsgreep te veroordelen en te bestrijden. 10 landen hebben zich uitgesproken tegen de staatsgreep in Brazilië door hun Ambassadeurs weg te trekken of de regering Temer niet te erkennen. In Europa blijft het muisstil. 

Dit is een aanslag, niet alleen op Brazilië, maar op alle volkeren die strijden voor democratie en sociale gerechtigheid.